Ifølge en britisk studie har de som spiser bare fisk eller bare grønnsaker, lavere risiko for hjertesykdom. (Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB Scanpix)
Ifølge en britisk studie har de som spiser bare fisk eller bare grønnsaker, lavere risiko for hjertesykdom. (Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB Scanpix)

Fiskespisere og vegetarianere får sjeldnere hjerteinfarkt

Kjøttspisere hadde mer hjertesykdom enn fiskespisere og grønnsaksspisere. Men vegetarianere hadde høyere forekomst av hjerneslag enn kjøttspisere, viser stor, britisk studie. - Delvis overraskende, sier norsk ekspert .

Vegetariansk og vegansk kosthold er blitt mer populært de siste årene. Dels på grunn av de antatte helsefordelene, men også på grunn av bekymringer for miljøet og dyrevelferden.

Små studier tyder på at vegetarianere kan ha en annen risiko for sykdom enn andre. Men store studier har manglet, fordi det har vært vanskelig å rekruttere nok vegetarianere.

Men nå viser en stor studie fra Storbritannia klare forskjeller i sykdomsrisiko mellom vegetarianere, kjøttspisere og fiskespisere. Den er publisert i tidsskriftet BMJ.

- Dette en svært interessant, stor epidemiologisk studie av høy kvalitet, kommenterer leder av Nasjonalt råd for ernæring Jøran Hjelmesæth, til forskning.no.

50 000 deltakere fulgt i 18 år

Studien startet med 48 200 deltakere i 1993, som ikke hadde hatt hjertesykdom eller tilfeller av hjerneslag fra før. De ble delt inn i tre grupper ut fra hva de spiste. Deltakerne var minst 20 år da studien startet.

De som spiste kjøtt havnet i gruppen av kjøttspisere, uansett om de i tillegg spiste fisk, meieriprodukter eller egg. Fiskespisere spiste fisk, men ikke noe kjøtt. Den tredje gruppen var rene veganere og vegetarianere. Inndelingen var basert på kostopplysninger ved starten og rundt 2010.

I løpet av de neste 18 årene, fikk deltakere 2820 tilfeller av hjertekrampe eller hjerteinfarkt. Det var 1072 tilfeller av hjerneslag, hvorav 519 skyldtes blodpropp og 300 hjerneblødning.

Kjøttspisere mer utsatt for hjertesykdom

Forskerne fant forskjeller i deltakernes helserisiko ut fra kostholdet. Kjøttspiserne fikk oftere hjerteproblemer.

Vegetarianerne og veganerne hadde 22 prosent lavere risiko for hjertesykdom enn de som spiste kjøtt.

Fiskespiserne hadde 13 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt enn kjøttspiserne.

Disse forskjellene i risiko gjaldt etter at forskerne hadde korrigert for sosiodemografiske og andre livsstilsfaktorer.

Overraskende økt forekomst av hjerneslag

- Det er ikke overraskende at studien viste at de som oppga å være vegetarianer eller veganer ved studiestart hadde lavere senere forekomst av iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe) enn «kjøttspiserne», skriver Jøran Hjelmesæth i en epost.

Dette tilsvarer ti færre tilfeller av iskemisk hjertesykdom per 1000 undersøkte over ti år. Den absolutte forskjellen var 1 prosent, presiserer han.

- Mer overraskende var det at vegetarian/vegan-gruppen hadde økt forekomst av hjerneslag sammenliknet med «kjøttspiserne», skriver Hjelmesæth. Han er også leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

Vegetarianerne hadde økt risiko for hjerneslag

Vegetarianerne hadde 20 prosent høyere risiko for å få hjerneslag enn kjøttspiserne.

Hjerneslag rammet tre flere tilfeller i denne gruppen per 1000 innbyggere over ti år.

- Dette tilsvarer 0,3 prosent i absolutt forskjell, presiserer Hjelmesæth.

Det var særlig hjerneblødning som var mer utbredt i denne gruppen.

Forskerne fant ikke noen økt risiko for hjerneslag blant fiskespiserne.

Denne studien er den første som antyder at et vegansk/vegetarisk kosthold kan øke risikoen for hjerneblødning, ifølge Hjelmesæth.

Men den har, som alle epidemiologiske studier, mange svakheter som gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet.

Lavt LDL-kolesterol kan øke risiko

- Den har ingen beviskraft i seg selv. Den genererer bare en hypotese og må bekreftes eller avkreftes i fremtidige studier, understreker han.

Hjelmesæth har likevel en mulig forklaring, dersom det er en sammenheng.

- Hvis det virkelig er en svak sammenheng mellom et vegetarisk /vegansk kosthold og hjerneblødning, er en mulig forklaring at et slikt kosthold senker LDL-kolesterolet i blodet, påpeker han.

Tidligere studier har funnet holdepunkter for at lavere LDL-kolesterol kan gi økt risiko for hjerneblødning.

- Hvorfor, vet man strengt tatt ikke, kommenterer han.

Vekt og blodtrykk spilte inn

De som bare spiste fisk eller bare grønnsaker, hadde også lavere kroppsmasseindeks enn kjøttspiserne.

De hadde også sjeldnere høyt blodtrykk og høyt kolesterol enn kjøttspiserne. De var også sjeldnere rammet av diabetes.

Forskerne antar at kjøttspiserne var mer utsatt for hjertesykdom delvis på grunn av disse faktorene.

Men selv etter at forskerne hadde justert for disse forholdene, var det en betydelig forskjell.

- Plantebasert kosthold bra mot mange sykdommer

Forskjeller i kolesterolnivået i blodet kan være årsaken til kjøttspiseres økte risiko for hjertesykdom, oppgir forskerne.

Men de utelukker heller ikke at de som spiser fisk og grønnsaker kan ha et sunnere kosthold generelt, med mer frukt, belgfrukter og fiber.

- Uansett er det viktig å få frem at et plantebasert kosthold gir en godt dokumentert og betydelig redusert risiko for en rekke kroniske sykdommer, som hjerte- karsykdom, kreft og diabetes. Det mer enn oppveier hypotesen om en mulig liten økt risiko for hjerneblødning, understreker Hjelmesæth.

Referanse:

T. Y. N. Tong, mf: Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMJ 2019, 4. September 2019. https://doi.org/10.1136/bmj.l4897

Powered by Labrador CMS