Mange kan ha utviklet motstandsdyktighet mot koronaviruset etter å ha gjennomgått influensa i barneårene, mener forskere.

Forsker: – Mange kan være immune mot korona

Ny forskning tyder på at mange kan ha bygget opp immunitet mot koronaviruset selv om de aldri har vært smittet.

– Den enkle forklaringen på at mange av oss ikke blir syke, er at vi er delvis immune, sier professor Ludvig A. Munthe, som leder for et forskningsteam innen immunologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), til VG.

Resultatene fra forskningsprosjektet han leder, er ennå ikke publisert, men Munthe tror det nå vil komme et ras av forskningsartikler på dette området.

For fra flere hold mener nå forskerne at mange allerede i barneårene har dannet en brukbar immunitet. Det kan være forklaringen på at mange ikke blir smittet eller blir særlig syke, trass i at SARS-CoV-2 er et helt nytt virus.

– Poenget er at det finnes fellestrekk mellom dette viruset og sesong-koronavirusene som de fleste av oss allerede er meget godt immune mot, sier Munthe.

Fra før finnes fire vanlige typer koronavirus som forårsaker influensalignende sykdom, men som de aller fleste blir immune mot etter de første par leveårene. Det er denne immuniteten som gjør mange, særlig de yngre generasjonene, er motstandsdyktige mot det nye koronaviruset, mener forskeren.

– Immunforsvarets hukommelse blekner dessverre med årene, og det er sannsynligvis derfor flere av de eldre har mindre å stille opp med mot korona, sier Munthe.

Powered by Labrador CMS