Slutten på skoleåret 2019/20 ble kraftig preget av koronapandemiens innmarsj i Norge.

Nesten like mange fullførte utdanning tross pandemi

Tross en pandemipreget avslutning ble 53 959 utdanninger fullført på norske universiteter og høgskoler i 2020. Det er kun 15 færre enn skoleåret før.

Bachelorutdanninger utgjorde 59 prosent, mens 27 prosent av de fullførte utdanningene var masterutdanninger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Profesjons- og forskerutdanninger sto for 5 prosent, mens 9 prosent var øvrige utdanninger.

Antallet fullførte utdanninger har vært økende de siste fem årene. I snitt har det vært en årlig økning på nærmere fire prosent. I 2015 ble 45 800 utdanninger fullført.

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, noe som reflekteres i tallene. Kjønnsforskjellen var størst på profesjonsutdanninger, der kvinner utgjorde 73,4 prosent av dem som fullførte. Kun på forskerutdanninger var menn i flertall (51,1 prosent).

I fjor ble det fullført 31 750 grader på bachelornivå, som er en økning på 700. På masternivå sank tallet med 200 til 14 600.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS