Labrador retriever oppfattes av mange som en typisk snill familiehund. Men at ulike hunderaser har visse egenskaper, stemmer bare i begrenset grad med hva forskerne bak en ny stor studie finner. Hunder er først og fremst enkeltindivider.
Labrador retriever oppfattes av mange som en typisk snill familiehund. Men at ulike hunderaser har visse egenskaper, stemmer bare i begrenset grad med hva forskerne bak en ny stor studie finner. Hunder er først og fremst enkeltindivider.

Derfor er ikke alle hunder snille

Noen hunderaser blir omtalt som «snille». Men en ny internasjonal studie konkluderer med at det først og fremst handler om hver enkelt hund sin personlighet.

Forskergruppen har intervjuet 18.000 eiere om adferden til hundene deres. De har også undersøkt DNA-et til flere enn 2.000 dyr.

Forskerne kan, ikke overraskende, bekrefte at hunder fra en og samme rase ofte ligner mye på hverandre av utseende.

Men to hunder som tilhører samme rase, kan ha veldig forskjellig personlighet finner altså forskerne.

Adlyde kommando

Det aller mest arvelige adferdstrekket forskerne finner, handler om hvor gode hunder er til å adlyde kommando. Men også dette kan variere mye fra individ til individ innenfor samme hunderase.

I en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Science konkluderer forskerne med at rase bare i begrenset grad kan forutsi en hunds adferd.

Skal du skaffe deg en hund, bør du med andre ord ikke stole på at hunden vil oppføre seg sånn eller sånn avhengig av hunderase.

Hunder er enkeltindivider

– For visse egenskaper kunne vi ikke finne noen større forskjeller mellom ulike hunderaser, sa forskeren Elinor Karlsson under en pressekonferanse hvor forskerne la fram resultatene fra studien sin.

Ifølge det svenske tidsskriftet Forskning&Framsteg, advarer derfor Karlsson framtidige hundeeiere mot å se seg blind på beskrivelser de kan lese om hunderasers ulike adferd.

– Risikoen er stor for at du da får en hund som ikke er særlig typisk for den hunderasen.

– Hunder er først og fremst enkeltindivider.

Utseende er noe nytt

Å dele inn hunder i raser med standardisert utseende, var noe som vokste fram på 1800-tallet.

Altså for ikke så veldig lenge siden.

Før dette tok personer som avlet hunder heller utgangspunkt i hver enkelt hund sine egenskaper. Hensikten var å få fram hunder som var gode til å gjete, til å jage eller til å holde vakt.

Noen forskjeller mellom raser

Noen adferdstrekk kan likevel delvis knyttes til ulike raser, finner forskerne.

Dette kan være å ule høyt eller å være god til å hente ting.

Retrivere er oftere enn andre hunderaser lite engstelige for fremmede. Labradorer er lite redde for å bli våte.

Lydighet skiller også en del. For eksempel fant forskerne at border collie er den mest lettlærte hunderaser, mens alaskan malamut er aller vanskeligst å lære opp.

Men et trekk som aggressivitet fant forskerne at har klart mer å gjøre med individ enn med rase. De stiller derfor spørsmål ved regelverk som forbyr visse hunderaser.

I en studie fra i fjor fant finske forskere ut at engstelige hunder oftere var mer aggressive. Dessuten hadde alder mye å si. Gamle hunder var oftere sinte enn unge hunder. Det kan henge sammen med at gamle hunder oftere har vondt i kroppen, ifølge de finske forskerne.

Konklusjonen på den nye studien er altså at det framfor alt er utseende som skiller moderne hunderaser fra hverandre.

Når det kommer til egenskaper, så handler det mest om den enkelte hunds personlighet.

Referanser:

Kathleen Morrill m.fl: «Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes», Science, 2022

Forskning&Framsteg: «Därför är inte alla labradorer snälla», 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS