Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

Partnervold skjer også mellom personer av samme kjønn, men er noe som får lite oppmerksomhet.

Partnervold skjer også mellom unge menn i homofile forhold 

Temaet får lite oppmerksomhet, slik at deres erfaringer forblir usynlige og misforstått. 

– Vi trenger et mer inkluderende språk om partnervold. 

Det sier forsker Carolina Øverlien. Hun ønsker å belyse stigmaer knyttet til partnervold. 

Hun vil åpne for en mer inkluderende dialog som anerkjenner at alle individer kan være utsatt for vold. Og det uansett kjønn eller seksuell orientering.

Forsker Carolina Øverlien har sett på de tilfellene av partnervold som skjer mellom personer av samme kjønn.

Hun har undersøkt et ofte ignorert aspekt ved partnervold. Det er de tilfellene som skjer mellom personer av samme kjønn. Dette har hun sett på som del i en større studie om seksuell vold i unges nære relasjoner.

Maskulinitet forbindes ikke med offerrollen

I den vitenskapelige artikkelen fra studien hennes blir vi kjent med «Philip». Han er en sterk, veltrent mann som lever et tilsynelatende velordnet liv. 

Til tross for dette blir han utsatt for partnervold. Det er en realitet som kolliderer både med hans selvbilde og samfunnets forventninger til hva det betyr å være et offer for vold.

– Det paradoksale er at jo mer en mann passer inn i vårt samfunnsbilde av maskulinitet og uavhengighet, desto vanskeligere blir det for ham å identifisere seg selv som et offer. Dette viser hvor kritisk det er med et mer inkluderende språk og forståelse rundt partnervold. Det kan anerkjenne og støtte alle, uavhengig av kjønn og seksuell orientering, forklarer Øverlien.

Språk er verktøy

Øverlien peker på behovet for endring i hvordan vi snakker om, forsker på, og forstår partnervold. 

Organisasjoner, behandlere og hjelpeapparatet oppfordres til å utvikle et språk og en praksis som er inkluderende. Den bør anerkjenne de unike utfordringene som menn står overfor når det gjelder partnervold. Og spesielt homofile menn.

Dette står ikke i motsetning til det faktum at det i hovedsak er menn som er voldelige mot kvinner, mener Øverlien.

– Å snakke om partnervold på en måte som inkluderer alle erfaringer, er ikke bare et spørsmål om språk. Det er et spørsmål om å gi folk verktøyene de trenger for å gjenkjenne overgrep og søke hjelp. Ved å utvide vårt vokabular kan vi bidra til å synliggjøre også volden i relasjoner av samme kjønn. Forhåpentligvis kan vi bane vei for bedre hjelp og forståelse til de utsatte, sier Øverlien.

Når ungdom utsettes for vold fra en kjæreste av samme kjønn, ligner det mye på vold i heterofile forhold. Men fordi disse ungdommene også møter fordommer på grunn av sin seksuelle identitet, blir volden ekstra utfordrende å håndtere.

Referanse: 

Carolina Øverlien: Identifying Sexual Abuse in Same-Sex Relationships: Turning Points and Meta-Narratives. Journal of Family Violence, 2023. Doi.org/10.1007/s10896-023-00671-y

Powered by Labrador CMS