Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk ved Høyskolen Kristiania. (Foto: Kreftforeningen)

Rosa sløyfe-millioner til forskning på akupunktur

Terje Alræk, professor i helsetjenesteforskning ved Høyskolen Kristiania, får 4, 7 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling.

Hvert år rammes 3500 kvinner av brystkreft i Norge. Ni av ti overlever denne kreftsykdommen. En tredjedel av de som overlever kreftbehandlingen, får senskader som går hardt utover livskvaliteten.

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For Smange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten, sier Terje Alræk.

Forskningsmidlene får han fra Rosa Sløyfe-aksjonen til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, som bare i år har bevilget 18, 5 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler senskader etter brystkreftbehandling.

Les mer om tildelingen på nettsidene til Høyskolen Kristiania

Powered by Labrador CMS