Andre minner med p-piller?

Har du sett en følelsesspekket film med en venninne, men oppdager at minnene deres av den er forskjellige i ettertid? P-pille-bruk kan kanskje være forklaringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"P-piller gir kontroll over fruktbarheten, men kan de lage krøll i minner?" (Foto: Colourbox)

Det kan nemlig se ut til at kvinner som går på hormonprevensjon husker litt annerledes enn de som ikke tilfører kroppen hormoner.

I et forsøk der kvinner skulle fortelle hva de husket av én følelsesladet og én følelsesnøytral film, kom det nemlig fram forskjeller på kvinner med og uten slik kunstig hormontilførsel, ifølge den nye studien.

Forskerne fra University of California, Irvine tror nå rett og slett av hormonpåvirkningen, kanskje sammen med stresshormoner som flommer når man opplever sterke følelser, kan ha innvirkning på hvordan minnene våre lagres.

Følelsesladde inntrykk

Forskerne hadde følgende resonnement som utgangspunkt for forskningen sin:

Studier tyder på at hukommelsen påvirkes av nivået av stresshormoner vi har i kroppen.

Denne effekten påvirkes igjen av kjønnshormonnivåene. Fordi p-piller ofte inneholder stoffer som etterlikner kjønnshormoner, kunne det da tenkes at disse preparatene innvirket på hukommelsen?

Til forsøket sammenkalte de to grupper kvinner, hvorav kvinnene i den ene brukte p-piller, og de andre ikke.

De fikk se to korte filmer. De var i utgangspunktet ganske like, men den ene var mer følelsesladet enn den andre. Øyebevegelsene og nivået av hormonet noradrenalin ble målt under forsøket.

Husket plot, men ikke detaljer

En uke etter husket begge gruppene med kvinner mer fra den følelsesladde versjonen av filmen, enn fra den nøytrale.

Forskjellen var at de som ikke brukte p-piller kunne gjøre rede for mange detaljer fra den følelsesladde filmen, sammenlignet med den nøytrale, men de husket hovedinnholdet dårlige.

Kvinnene på p-piller, derimot, husket mer av hovedinnholdet i følelsesfilmen enn de andre kvinnene, men ikke så mange detaljer.

Øyebevegelsene de hadde hatt under visningen av filmene tydet verken på at kvinnegruppene hadde hatt svært forskjellig opplevelse av filmene, eller at en av gruppene var mer oppmerksomme enn den andre, ifølge forskerne.

- Ikke så overraskende

 - Jeg er ikke så overrasket over at de hormonliknende stoffene i p-piller kan påvirke hukommelsen, sier Jon Storm-Mathisen.

Han er hjerneforsker og professor ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) og Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

(Foto: Universitetet i Oslo)

- Uavhengig av om stresshormonet noradrenalin er en del av mekanismen, kan de kjønnshormonliknende stoffene som brukes i p-piller gjøre noe med virkningen av dette stresshormonet, sier han.

”Barndomsminne-hormon”

Hvis noradrenalin er en del av mekanismen som gjør at p-piller kan påvirke hukommelsen, ville det imidlertid også kunne være logisk, ifølge Storm-Mathisen.

Han bekrefter at hormoner som i p-piller kan påvirke hvor mye nervecellene våre lar seg påvirke av dette stresshormonet, og hvordan dette igjen har betydning for hvordan vi lagrer minner av opplevelser som har satt følelsene i sving.

Noradrenalin er et signalstoff som nerveceller skiller ut når vi opplever noe som påvirker følelsene, som at vi blir stressa eller redde, men også når vi opplever sterke positive følelser.

- Stoffet gjør for eksempel at en enkelt emosjonell hendelse kan bli til et varig minne, mens vi kanskje glemmer en nøytral opplevelse selv om vi kan ha hatt den mange ganger, sier Storm- Mathisen.

- Overraskende spesifikke minneeffekter

Selv om han ikke synes det er unaturlig over at p-piller kan se ut til å innvirke på hukommelsen, synes han likevel detaljene i de nye funnene er forbausende.

- Forbausende nok, husket kvinnene på p-piller hovedinnholdet i den følelsessterke filmen bedre enn de som ikke brukte p-piller, men de husket detaljene fra den dårligere.

- Jeg synes det er overraskende at effekten av differensieres såpass klart mellom ulike aspekter av minnet, og at effektene ser ut til å være ganske tydelige, sier han.

Vil ikke skape p-pille-frykt

Samtidig mener hjerneforskeren at det er viktig at funnene ikke fører til at folk blir redde for å bruke p-piller.

- Vi må spørre oss om det er en viktig effekt som har krav på mye oppmerksomhet. Samtidig kan vi ikke avfeie effektene på minnet som ble funnet her, som utbetydelig.

- Det blir litt som med andre ting vi utsetter oss for – p-piller har fordeler, og vi må vurdere hva vi aksepterer at det koster.

- Men det var jo ikke sånn i denne studien at kvinnene som brukte p-piller ikke husket. Og de fikk dessuten en bedre hukommelse av enkelte aspekter ved filmen enn de andre, sier han.

- Når du har sett hva forskerne har funnet ut i denne studien - kan det tenkes at p-piller virker inn på flere av hjernens prosesser?

- Ja. Det at østrogen kan påvirke hukommelse er ikke helt nytt, og for eksempel har dyreforsøk vist at ulike hormoner påvirker ulike deler av minnet, sier Storm-Mathisen.

Påvirkning fra mensensyklus?

En faktor som forskerne burde ha tatt hensyn til i denne studien er imidlertid at kvinnene kan ha vært ulike steder i menstruasjonssyklusen, mener Storm-Mathisen.

Kvinner som bruker p-piller har dessuten ikke syklus på samme måte som p-pillefrie kvinner. For eksempel har de ikke eggløsning.

Overlege ved avdeling for obstetrikk ved Oslo Universitetssykehus, Britt-Ingjerd Nesheim, har også en innvending mot studiens utvalg av kvinner, og åpner for at andre ulikheter mellom kvinnene enn hormonene fra p-pillene kan spille inn.

"Britt-Ingjerd Nesheim" (Foto: Universitetet i Oslo)

- Det kan jo for eksempel hende at kvinner som bruker p-piller er en litt annen gruppe mennesker enn kvinner som ikke gjør det, men dette vet vi jo ikke, sier hun.

Vet ikke så mye om følelser-effekter

Nesheim er også professor i gynekologi og fødselshjelp, og har forelest på Universitetet i Oslo om p-piller, i en årrekke.

- Hva p-piller kan gjøre med følelseslivet vårt vet vi egentlig ikke så mye om, og jeg tror heller ikke at mange har forsket på hvordan de kan påvirke hukommelsen, sier hun.

I forskning på hva hormonprevensjon gjør med oss, er det meste av forskningen rettet inn på hjerte og karsykdommer og kreft.

- Det første vet vi at p-piller gir økt risiko for, mens kreft ser i at det kan beskytte mot i noen tilfeller, sier Nesheim.

Ber kvinner om å vurdere selv

- Det er jo noen kvinner som ikke liker seg på p-piller, og man ser noe av det samme blant kvinner som bruker hormoner etter overgangsalderen.

- Da er det særlig hormonet gestagen som gjør folk i dårlig humør, og det også dette hormonet som p-piller er dominert av, forteller hun.

Men psykiske bivirkninger av p-piller er det altså ikke gjort like mye forskning, ifølge henne.

- Men her har man for rent praktiske formål sagt at hvis kvinner merker at man blir deprimert av p-pillene, så får man slutte på dem. Det samme gjelder de som mister sex-lysten, sier Nesheim til forskning.no.

Kilder:

S. Nielsen. Hormonal contraception usage is associated with altered memory for an emotional story. Neurobiology of Learning and Memory. 29.juni 2011

Lost the plot? The contraceptive pill might help. New Scientist, 14.august 2011

Powered by Labrador CMS