DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV VID vitenskapelige høgskole - LES MER.

Kvinne på sengekanten som tar seg til hodet.
Omfanget av partnervold blant skeive i Norge er ikke kartlagt.

Vold i skeive parforhold er annerledes 

– Forskningen som er gjort på vold i nære relasjoner i Norge, har ikke tatt høyde for de særegne formene for partnervold man kan finne blant skeive.

Det mener forsker ved VID vitenskapelige høgskole, Esra Ummak.

Ummak har forsket på lesbiske, homofile og biseksuelle nordmenns erfaringer med partnervold.

Forskeren mener den manglende oppmerksomheten rundt dette temaet kan henge sammen med det tradisjonelle synet på kjønnsroller.

– De fleste ser for seg partnervold som et fenomen der mannen er voldsutøver, mens kvinnen er offer. Det kan bidra til at vold i skeive forhold blir oversett, forteller Ummak.

Portrett Esra Ummak
– Det er grunn til å tro at partnervold blant skeive er utbredt også i Norge, sier forsker Esra Ummak.

Partnervold

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer partnervold som «en hvilken som helst atferd i et parforhold som forårsaker fysiske, psykiske eller seksuelle skader på de involverte i parforholdet.»

Fant tre unike voldserfaringer

Omfanget av partnervold blant skeive i Norge er ikke kartlagt. Men undersøkelser i andre land har vist at omfanget er på samme nivå som hos heterofile eller høyere.

– Det er grunn til å tro at partnervold blant skeive er utbredt også i Norge. Denne gruppen er mer utsatt for vold og diskriminering enn befolkningen generelt. De sliter også i større grad med psykiske helseproblemer og levekårsutfordringer. Det gjør dem sårbare for å både oppleve og utøve partnervold, forklarer Ummak.

I sin nyeste studie har Ummak intervjuet 26 lesbiske, homofile og bifile om deres erfaringer med partnervold.

I likhet med heterofile hadde de opplevd ulike former for fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold fra sin partner. Men forskerne fant i tillegg tre typer voldserfaringer som var unike for de skeive.

Blir presset til seksuelle aktiviteter

De fleste av deltakerne i studien hadde opplevd seksuelt misbruk fordi de var unge og uerfarne i forholdet sitt. Det gjorde dem sårbare for dominans og maktmisbruk av eldre partnere.

– En eldre partner kan utøve makt over en yngre og mindre erfaren partner ved å pålegge visse seksuelle praksiser. Hen kan vise til disse som normale og selvfølgelige i et lesbisk eller homofilt parforhold, forteller Ummak.

Også unge og uerfarne heteroseksuelle er sårbare for å bli dominert av en eldre partner. Men Ummak mener skeive er særlig utsatt fordi de har færre rollemodeller i media og samfunnet generelt.

Flere av de homofile deltakerne i studien fortalte blant annet hvordan eldre partnere brukte analsex for å dominere yngre. Det var lite rom for å si fra hvis det var smertefullt. 

Også lesbiske deltakere lot seg presse til seksuelle aktiviteter de egentlig ikke ønsket for å unngå at legningen deres ble dratt i tvil.

Undergraver partnerens seksuelle legning

Flere av deltakerne hadde opplevd at partneren trakk legningen deres i tvil. Dette var særlig vanlig hos lesbiske og bifile.

En måte dette kom til uttrykk på, var å angripe partnerens utseende og væremåte: «Du er for pen til å være lesbisk», «du er så feminin», «jenter kommer ikke til å like deg slik som det».

Enkelte ble også anklaget for å flørte med menn.

Å oppleve at ens identitet stadig ble angrepet, kunne oppleves som en form for psykisk vold.

En av deltakerne beskrev det slik: «Som om jeg ikke fikk lov til å ha min egen seksualitet i det forholdet fordi hun fremsto mer maskulin enn meg ... Og jeg måtte bevise meg selv, som om det ikke var nok for meg å bare komme ut. Jeg måtte bevise det.»

Sjalusi øker faren for partnervold

De fleste av deltakerne i studien mente at sjalusi var mer utbredt enn i heterofile forhold.

Noen av dem forklarte det med at det var mer fokus på det seksuelle i det skeive miljøet. De hadde en oppfatning om at det var vanlig med eksperimentering, flørting og kortvarige forhold i miljøet. Det førte til usikkerhet hos dem som var i et forhold.

– Tidligere studier har vist at det er en utbredt oppfatning at skeive er mer seksuelt løsslupne. Slike oppfatninger kan bidra til økt sjalusi. Det igjen øker faren for partnervold, sier Ummak.

Deltakerne fortalte også om hvordan en følelse av konkurranse bidro til sjalusi: Antallet potensielle partnere er langt færre for skeive. Samtidig er «alle» på jakt etter noen å elske. Det kunne føre til at selv skeive venner ble sett som en trussel mot forholdet.

Skeive må få riktig hjelp

Ummak mener det er få studier som tidligere har vist hvordan maktforhold i skeive parforhold utspiller seg på andre måter enn i heteroseksuelle forhold.

– Forskningen kan øke forståelsen for at man må undersøke partnervold innenfor et bredere spekter av seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om partnervold blant skeive, slik at de kan gi riktig støtte og hjelp, påpeker Ummak.

Kunnskapen bør også tas hensyn til når man utarbeider kampanjer og tiltak mot vold i nære relasjoner.

– Den skeive befolkningen har generelt dårligere psykisk helse enn andre. At skeive får støtte til å erkjenne og stå opp mot volden de opplever i sine parforhold, er et viktig steg mot å bedre skeives mentale helse.

Referanse: 

Esra Ummak mfl.: “I Just Thought Maybe This Is [the] Way of Doing Things”: Exploring Lesbian-, Gay-, and Bisexual-Specific Intimate Partner Violence in NorwayAPA PsycNet, 2024. Doi.org/10.1037/vio0000512

Powered by Labrador CMS