En notis fra Høgskulen på Vestlandet - les mer.

Irina Pavlova fikk HVL sin utdanningskvalitetspris 2020.

Irina Pavlova fikk utdanningskvalitetsprisen for 2020

Høgskolelektor Irina Pavlova jobber ved Fakultet for økonomi og administrasjon, Institutt for samfunnsvitskap. Hun er en av rundt 70 nominerte til prisen i år.

Pavlova er emneansvarlig for praksisemnet «Arbeidslivsretta sosiologi», og det er særlig i dette faget hun har vist sine kreative og organisatoriske evner ifølge nominasjonen.

I fagjuryens begrunnelse trekkes det blant annet frem at Pavlova har etablert en obligatorisk praksisperiode i et disiplinfag. Dette har vakt oppsikt nasjonalt, og Pavlova har synliggjort HVL innenfor et av satsingsområdene til HVL, nemlig profesjons- og arbeidslivsretting.

Les mer om pristildelingen på nettsidene til HVL

Powered by Labrador CMS