Vibeke Solbue fra pedagogikkseksjonen og Bodil Ravneberg fra samfunnsfagseksjonen skal veilede stipendiatene som blir ansatt i prosjektet. I tillegg er Tom Are Trippestad, Solveig Jobst og Eva Mila Lindhardt i veilederteamet. (Foto: HVL)

Skal forske på forebygging av fordommer i skolen

Forskningsrådet har tildelt over seks millioner kroner til forskergruppen EMIBSS (forskningsgruppen for studier av Etnisk Mangfold i Barnehage, Skole og Samfunn) ved HVL. Midlene går til en stipendiatstilling og en post.doc-stilling i tre år.

Prosjektet har et mål om å øke den interkulturelle kompetansen hos lærere i grunnskolen.

Bodil Ravneberg ved samfunnsfagseksjonen er leder for det flerfaglige prosjektet med samarbeid mellom ulike seksjoner på Avdeling for lærerutdanning.

– Vi ønsker å utvikle et undervisningsprogram for lærere der målet er at de blir en motvekt mot gruppebaserte fordommer hos elevene, sier Ravneberg.

Ravneberg forklarer at om man får utviklet en såkalt dynamisk kompetanse, vil lærerne kunne håndtere både fordommer og mangfold blant elevene ved å åpne for dialog, undring og respekt.

– En viktig del av dette er å få frem hva integrering betyr i praksis, forklarer hun.

Powered by Labrador CMS