Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

UDI har beregnet at minst 30.000 ukrainere vil komme til Norge i løpet av året.

Flukten fra Ukraina: En god start betyr mye

Mange millioner ukrainere er på flukt fra sitt eget land. Slik tar vi best imot dem.

Agata (5) måtte forlate hjemmet sitt i byen Kherson sør i Ukraina.

Sammen med mamma Valeria (35) ble hun kjørt til grensen til Polen. Det var pappa som kjørte. Han måtte snu og reise hjem.

Det er mange som er i samme situasjon som Agata og Valeria. Krigsflyktninger på vei til Norge og andre land i Europa.

Agata (5) måtte forlate hjemmet sitt i byen Kherson sør i Ukraina.

Cecilie Dangmann ved Høgskolen i Innlandet forsvarte doktorgraden sin om flyktninger dagen etter at krigen i Ukraina brøt ut.

160 ungdommer fra Syria svarte i avhandlingen på spørsmål om egen helse og livskvalitet kort tid etter bosetting i Norge.

Cecilie Dangmann, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.

Vi kan lette på de praktiske utfordringene

– Det vi fant i studien var at de fleste hadde det fint og klarte seg bra, men ungdom er i en viktig utviklingsfase i livet. En god start kan derfor ha stor betydning for deres fremtidige helse og deltakelse i samfunnet, forklarer Dangmann.

– Det å hjelpe til med hverdagslige, enkle ting som å tilby transport til fritidsaktiviteter og slikt, kan være viktige bidrag i tiden som kommer, sier hun.

– Opplevelser fra krig og flukt og usikkerhet rundt hva som skal skje i nærmeste fremtid, kan ta mye energi, sier Cecilie Dangmann.

Hun forteller at opplevelser fra krig og flukt og usikkerhet rundt hva som skal skje i nærmeste fremtid, kan ta mye energi. Praktiske utfordringer i hverdagen i et nytt land blir en ekstra belastning på toppen av dette.

– For oss som vertsland kan det være viktig å vite hva som betyr mest i en kritisk fase. Det ser ut som de praktiske utfordringene og bekymringer skaper et hverdagsstress som betyr mye, og som vi kanskje kan gjøre mer for å lette, sier Dangmann.

Hun håper hennes forskning kan bidra til å nyansere bildet av ungdom med fluktbakgrunn som ressurssterke og med kunnskap om hva som er viktig for en god start i Norge.

Det er mange som er i samme situasjon som Agata og Valeria. Krigsflyktninger på vei til Norge og andre land i Europa.

Gir råd til myndighetene

20. mars hadde 3,5 millioner ukrainere flyktet fra landet sitt, ifølge FN. De fleste kvinner og barn.

UDI har beregnet at minst 30.000 ukrainere vil komme til Norge i løpet av året. Kommunene i Innlandet har meldt inn at de er klare til å ta imot opp mot 4.000 på kort sikt.

Professor Lars Lien leder ei traumeforskergruppe på Høgskolen i Innlandet og er leder i Norsk psykiatrisk forening. Han har også skrevet bok om psykisk helse og livsmestring for flyktninger som kommer hit.

– Det er viktig å ikke sykeliggjøre traumer, sier professor Lars Lien.

Han har noen klare råd til myndighetene våre:

1: Sørg for at folk kommer i gang med livene sine i form av arbeid, fritid og trygg bolig.

2: Sett folk sammen og la dem snakke om egne erfaringer.

3: De fleste som kommer, har mange ressurser, og det viktigste er å ikke sykeliggjøre alle traumer.

4: Utred umiddelbart hvordan helsepersonell og andre fagpersoner fra Ukraina kan få godkjent sine kvalifikasjoner slik at de raskest mulig kan komme i arbeid.

Lars Lien leder ei traumeforskergruppe på Høgskolen i Innlandet.

Trenger trygge måter å komme seg videre på

Moa Nyamwathi Lønning er postdoktor ved Høgskolen i Innlandet. I 2017 leverte hun doktorgraden sin om afghanske unge flyktninger som kom alene til Europa.

Flesteparten av de som kommer i dag, reiser sammen med noen voksne, men det er noe fra forskningen på de afghanske flyktningene som er viktig å huske på i dag.

– At man får krysse grensen og ikke blir møtt av gjerder, murer og vakter som forsøker å hindre en og har trygge måter å komme seg videre på er helt grunnleggende, sier Lønning.

Moa Nyamwathi Lønning er postdoktor ved Høgskolen i Innlandet.

– Selv om man kan være heldig å møte gode hjelpere underveis, er det også de som benytter krigens kaos, desperasjon og lidelse til å utnytte andre. Barn og unge er spesielt sårbare for å bli utsatt for menneskehandel og seksuell og fysisk vold.

Referanser:

Cecilie Dangmann: Good starts : Mental Health and Resilience in Resettled Syrian Refugee Youth. Doktoravhandling ved Høgskolen i Innlandet, 2022. Sammendrag.

Lars Lien mfl.: Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Bok fra Rådet for psykisk helse, 2019. Sammendrag.

Moa Nyamwathi Lønning: Fragmented journeys, social relations and age amongst Afghan young people on the move towards Europe. Positioning, negotiating and redefining. Doktoravhandling ved NTNU, 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS