Forsker på barnas språk

For få språkforskere er opptatt av barneskolen, mener professor Angela Hasselgreen ved Høgskolen i Bergen. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

skole klasserom lærer elever (Foto: iStockphoto)

De siste 15 årene har Angela Hasselgreen forsket på barneskoleelevers språkutvikling i engelsk. Hun mener at det er for få i språkforskermiljøet i dag som forsker på de yngste elevene.

- Jo høyere utdanning man har, jo lengre fjerner man seg fra barneskolen. Men det er jo i barneskolen at vi mangler kunnskap og ekspertise. Det er masse flinke barneskolelærere, men vi er altfor få akademikere som er interessert i engelsk i barneskolen, sier hun.

Mangler begreper

I sin doktoravhandling finner Hasselgreen at lærerne mangler verktøy for å kunne vurdere elevene sine kontinuerlig.

- Og da mener jeg ikke at de ikke hadde engelskprøver ofte nok, men at lærerne ikke har kunnskap til å beskrive språket til sine elever, forteller hun.

Samarbeider med Europarådet

Dette har Angela Hasselgreen grepet fatt i. Hennes nyere forskningsprosjekter dreier seg om det å beskrive barns fremmedspråklige utvikling i ord.

Europarådet har utviklet et felles europeisk rammeverk som beskriver utvikling av fremmedspråk på seks nivåer. Dette er et godt rammeverk, ifølge Hasselgreen. Det brukes over alt – også i skolen.

- Problemet er at rammeverket ikke er tilpasset barn. Barn har en annen måte å lære og å bruke språk på. Sammen med Europarådets fremmedspråksenter har jeg jobbet med å tilpasse dette rammeverket til barna, sier hun.

Språkforskeren har bidratt med mye data fra norske skoler som Hasselgreen har samlet inn.

Danner nasjonalt nettverk

- Hvor går veien videre?

"Angela Hasselgreen"

- Akkurat nå har jeg et prosjekt i Bergen med to barneskoler. Jeg følger undervisningen, barna leser til meg og jeg leser det de skriver. På den måten følger jeg utviklingen deres og kan fortsette arbeidet med å koble dette opp til det europeiske rammeverket, sier hun.

Angela Hasselgreen er også leder for nasjonale prøver i engelsk.

- Der er vi opptatt av å bruke det vi finner ut om barn gjennom disse prøvene til at lærerne kan lære mer om hvordan de beskriver den språklige utviklingen og nivå hos elevene, sier hun.

Sammen med Dr. Ion Drew fra Universitetet i Stavanger, har Hasselgreen også nylig dannet et nasjonalt nettverk av forskere på fremmedspråkopplæring i barneskolen.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS