null (Foto: SK Design, Shutterstock, NTB scanpix)
null (Foto: SK Design, Shutterstock, NTB scanpix)

Omega-3 kan hjelpe hjertet etter infarkt

Høye doser med omega-3 fra fiskeolje kan bidra til at hjertet blir friskere etter et infarkt.

Forskning på omega-3 og hjertesykdom har vært i vinden de siste tiårene. Hjerte- og karsykdommer troner på toppen av sykdommer vi dør hyppigst av, både i Norge og resten av verden. Akutt hjerteinfarkt rammer flere tusen nordmenn hvert eneste år.

Men til tross for mye forskning, er det ennå ikke fastslått hvorvidt omega-3-fettsyrer faktisk reduserer risiko for hjertesykdom. Amerikanske forskere har nå funnet ut at de gylne fettsyrene kan redusere risiko for funksjonsnedsettelse av hjertet etter infarkt.

Store doser fiskeolje

Heldigvis overlever de fleste et hjerteinfarkt, men til tross for kirurgi og god etterbehandling, får hjertemuskelen seg ofte en real trøkk.

Forskerne bak den nye studien ville undersøke effekten av omega-3-tilskudd på såkalt remodellering av det venstre hjertekammeret. Remodellering er når deler av hjertet endrer størrelse eller form, ofte som følge av et hjerteinfarkt. Dette kan føre til nedsatt funksjon av hjertet og øke risikoen for hjertesvikt. 

Peder Langeland Myhre, doktorgradsstipendiat og lege, synes den nye studien er interessant.

– Studien er veldig spennende og motiverende for oss som forsker på omega-3 og hjertesykdom. Den er den første i sitt slag som undersøker effekten av omega-3 på remodellering av hjertet.

Til studien rekrutterte forskerne 358 pasienter som hadde hatt akutt hjerteinfarkt de siste to til fire ukene. Pasientene ble fordelt i to grupper, der den ene gruppen fikk store doser omega-3-fettsyrer fra fiskeolje – fire kapsler med ett gram per dag. 

Den andre gruppen fikk placebo – en virkningsløs narrepille, i dette tilfellet fylt med maisolje uten omega-3-fettsyrer. Verken pasientene eller legene deres visste hva slags gruppe de var i. Etter seks måneder ble pasientene målt på nytt.

Forskerne fant at gruppen som hadde fått omega-3 hadde mindre tegn til remodellering i venstre hjertekammer, mindre arrdannelse, samt lavere nivåer av betennelsesmarkører i blodet sammenlignet med gruppen som hadde fått placebo.

Omega-3 virker betennelsesdempende

Forskerne bak studien trekker særlig frem funnene av betennelsesindikatorer som en mulig forklaring på hvordan omega-3-fettsyrer kan virke inn på hjertehelsen.

Peder Langeland Myhre forklarer denne sammenhengen ytterligere: 

Peder Myhre, doktorgradsstipendiat ved Ahus. (Foto: Ahus)
Peder Myhre, doktorgradsstipendiat ved Ahus. (Foto: Ahus)

– Det er flere ulike måter omega-3 virker gunstig på hjertet, blant annet ved å redusere risiko for arytmier, bedre kolesterolsammensetningen i blodet, samt til en viss grad hindre blodplatene fra å klebe seg sammen. Den viktigste egenskapen tror vi imidlertid er at omega-3 virker anti-inflammatorisk, også på hjertet. Etter et infarkt er det ofte betennelsestilstander i hjertet, og man tror at omega-3 kan dempe denne betennelsen. 

Myhre trekker også frem tidligere studier som har forsket på effekten av omega-3 på overlevelse og hjertesvikt etter hjerteinfarkt.

– Den store OMEGA-studien fra 2010, med nesten 4000 deltakere, fant ingen effekt av omega-3 på død eller hjertesvikt, til tross for at en stor undersøkelse fra 70-tallet viste en sammenheng. Dette kan skyldes moderne medikamenter. De fleste pasienter får blant annet kolesterolsenkende medikamenter etter et hjerteinfarkt, og slike medikamenter har en betennelsesdempende effekt. Denne effekten kan dermed overskygge en eventuell effekt fra omega-3

I den nye studien skriver forskerne at hele 97 prosent av pasientene gikk på kolesterolsenkende medikamenter.

– Det at forskerne likevel gjorde et funn, og at det i tillegg var en dose-respons-sammenheng mellom omega-3 og remodellering av venstre hjerteventrikkel, er interessant og taler for en sammenheng, ifølge Myhre.

Det var imidlertid bare 358 pasienter med i denne studien, og frafallet var stort. Rundt en fjerdedel av pasientene møtte ikke opp til de avsluttende undersøkelsene.

I tillegg trekker Myhre frem at oppfølgingstiden ikke var særlig lang. Han forsker selv på omega-3 og hjertesykdom hos eldre, og er i gang med en stor studie kalt OMEMI (Omega-3 in Elderly with Myocardial Infarction), ved Senter for Klinisk Hjerteforskning ved Ullevål sykehus. De skal følge pasientene i to år, og først da tror forskerne at man kan se om omega-3 hjelper mot nye hjerteinfarkt.

Referanse:

Heydari m.fl.: Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction. Circulation. 2. august 2016.

Powered by Labrador CMS