Med jevne mellomrom blir det diskutert om voldsspill kan påvirke spillere til å bli mer voldelige. En ny studie undersøker om det å spille voldelige dataspill gjør voksne mindre empatiske.

Blir vi mer likegyldige til vold når vi spiller voldelige dataspill?

Svenske forskere har testet om voldelige dataspill gjør oss mindre empatiske.

Forskere har egentlig slått det fast for lenge siden: Voldsspill ser ikke ut til å trigge voldelig adferd, noe forskning.no har skrevet om ved flere anledninger.

Nå har svenske forskerne målt hjerneaktiviteten til voksne mennesker etter at de har spilt voldelige dataspill over en lengre periode. 

De ville se om empatien deres, altså evnen deres til å sette seginn i andres følelser og tanker, ble påvirket.

Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet eLife.

Ekstremt voldelige spill

Det er kanskje ikke så rart at voldelige data- og videospill har vært diskutert og forsket på lenge.

Noen spill er ekstremt voldelige. Hvordan påvirker dette oss?

Det er ikke bare foreldre som lurer på dette. Også forskere har stilt spørsmål om ikke spillene gjør oss mer likegyldig til vold.

Og hvis vi blir likegyldige til vold, vil det vel også gjøre oss mer i stand til å utføre vold mot andre?

Utførte eksperimentelle forsøk

Når man skal forske på dataspill, ser forskere ofte etter sammenhenger. Er det for eksempel en sammenheng mellom det å spille voldelige dataspill og det å utøve vold i det virkelige liv? Men denne metoden har noen begrensninger.

Den sier nemlig lite om årsakssammenhengen, altså om voldelig dataspill fører til mer vold i det virkelige liv, eller om det er de som er mer voldelige i det virkelige liv, som også spiller mer voldelige dataspill.

I tillegg er flere av studiene basert på spørreundersøkelser blant foreldre, noe som gjør at svarene ikke alltid stemmer med virkeligheten.

Mens noen av studiene har gitt motstridende resultater, konkluderer de fleste nyere studier med at voldsspill ikke trigger voldelig adferd hos unge, som for eksempel denne studien omtalt på forskning.no.

I den aktuelle svenske og østerrikske studien, har forskerne gjort eksperimentelle forsøk på testpersoner.

Spilte i to uker

Forskerne fikk 89 voksne mennesker til å spille voldelige dataspill flere ganger over to uker. Ett kriterium var at testpersonene ikke skulle ha særlig mye erfaring med å spille voldelige spill.

Både før og etter perioden med spilling, måtte forskerne finne ut av hvordan forsøkspersonene reagerte på at andre hadde det vondt, og om de viste empati. De tok derfor bilder av hjernene til forsøkspersonene mens de så på at noen andre ble utsatt for elektriske sjokk.

Forskerne analyserte både hvordan forsøkspersonene reagerte, og de studerte hjernebildene. Dermed kunne de se hvordan det å se vold mot andre, ga utslag i hjernen.

Grand Theft Auto V

Spillet som forsøkspersonene fikk bryne seg på, var Grand Theft Auto V. Spillerne ble bedt om å drepe så mange rollefigurer som overhodet mulig.

For å kunne sammenlikne undersøkte forskerne også en kontrollgruppe. Denne gruppen fikk i likhet med de andre spille Grand Theft Auto V, men alle voldelige elementer var fjernet. Istedenfor å drepe flest mulig karakterer, ble de bedt om å ta så mange bilder de klarte av andre rollefigurer i spillet.

Når forskerne sammenliknet de to gruppene, så de ingen forskjeller i empatiske evner. De så heller ingen forskjeller på hjernebildene og aktiviteten i hjerneområdene som tidligere er blitt koblet til empati.

Betyr det at de ikke er voldelige?

Så hva betyr egentlig disse funnene? At alle bekymringer om voldelig dataspill er ubegrunnet?

– Fordi dette er et såpass sensitivt tema, må vi være forsiktige med å overtolke resultatene våre, sier Lukas Lengersdorff, som er en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Han mener selv at studien mangler nok data til å trekke konklusjoner som at voldelige dataspill helt sikkert er harmløse.

Likevel mener han at resultatene tyder på at noen timer med voldelig dataspill, ikke har noen betydelige konsekvenser for empatien til psykisk friske voksne personer.

Han og kollegaene mener at neste steg bør være å teste mer sårbare grupper som barn og unge, som har en mye mer plastisk hjerne enn voksne.

Referanse:

Lukas Lengersdorff m.fl: Neuroimaging and behavioral evidence that violent video games exert no negative effect on human empathy for pain and emotional reactivity to violence. eLife. November 2023. DOI: 10.7554/eLife.84951

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

 

Powered by Labrador CMS