Ved funksjonell hjerneskanning i en fMRI-maskin kan forskere se hvilke funksjoner, strukturer og forbindelser som er aktiverti sving i hjernen når man hører stemmer som både kommer innenfra og utenfra. Det røde feltet viser hvor hjernen blir aktivert når man hører stemmer i hodet eller utenfra. (Foto: (Illustrasjon: Bergen fMRI-group))

Nervestøy blokkerer hørselen

Schizofrene som hører stemmer inni hodet, er ikke oppmerksomme på vanlig tale. Hørselshallusinasjonene skaper støy i nervebanene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Schizofrenipasienter som hører stemmer i hodet har et paradoksalt aktivitetsmønster i hjernen. Dette så forskere ved fMRI-gruppen ved Universitetet i Bergen da de sammenlignet hjerneskanninger fra personer med hørselshallusinasjoner.

– Når vi hører stemmer blir et bestemt senter i hjernen aktivt. Våre studier viser at det samme senteret blir aktivt når schizofrene hører indre stemmer, sier postdoktor Kristiina Kompus ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

– Men når hjernen reagerer på stemmer som ikke er der, reagerer den ikke på lyder som kommer utenfra, fortsetter hun.

Kompus kom frem til dette etter å ha gjennomført en såkalt meta-analyse. Det vil si at hun samlet all tidligere forskning på feltet og studerte hva som er felles for disse. Resultatene er blir i disse dager publisert i tidsskriftet Neuropsychologia.

Støy i hodet

Ifølge Kompus virker det som om de indre stemmene produserer en form for nevralt støy som blokkerer for stemmer som kommer utenfra. Det kan også være at de indre stemmene hindrer ytre signaler å nå frem til de sentrene i hjernen som behandler stemmer.

– Dersom det der er slik vi tror så er vi optimistiske til at kognitiv oppmerksomhetstrening kan være en mulig behandling mot indre stemmer, sier Kompus.

Postdoktor Kristiina Kompus sammenlignet all forskning med hjerneskanner som er utført på hørselshallusinasjoner. (Foto: Kim E. Andreassen)

Ved å sette forskjellige lyder på hvert øre er det mulig å trene seg opp til å rette oppmerksomheten på den ene lyden og stenge ute den andre. f-MRI-gruppen i Bergen har allerede startet en slik trening med to schizofrenipasienter.

– I tillegg utvikler vi en applikasjon for iPhone til høretrening. Målet er at pasientene kan plugge i øretelefoner og drive lyttetrening hjemme med forskjellige lyder på hvert øre, forteller Kompus.

Vil isolere stemmer

Det er ingen som vet hvordan stemmene oppstår. Kompus sier at det virker som om hørselssenteret i hjernen som er aktivt når man hører både indre og ytre stemmer, selv produserer stemmene.

Det kan også være at det mentale kontrollsenteret som behandler sanseinntrykk er ute av kontroll og omgjør nevralt støy i hjernen til stemmer. I tillegg er sannsynligvis det mentale kontrollsenteret i pannelappene satt ut av spill slik at de indre stemmene ikke blir dempet.

For å finne ut hvordan stemmene oppstår skal Kompus skanne hjernen til mentalt friske personer som hører stemmer. Det er nemlig ikke bare schizofrene som hører indre stemmer, men også friske personer som fungerer normalt i hverdagen.

Disse personene er Kompus spesielt interessert i å forske på fremover.

– Hos mentalt friske personer kan man isolere stemmeforstyrrelsen og dermed ha større sjanse for å finne ut hva stemmene skyldes, sier Kompus.

Referanse:

Kompusa, Westerhausena & Hugdahl: The “paradoxical” engagement of the primary auditory cortex in patients with auditory verbal hallucinations: A meta-analysis of functional neuroimaging studies, Neuropsychologia, Volume 49, Issue 12, October 2011, Pages 3361-3369, doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.08.010.

Powered by Labrador CMS