En av seks får slag

Nær seks millioner mennesker dør av slag hvert år på verdensbasis. Mange slag kunne vært unngått, mener eksperter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge: nedgang i dødelighet

I Norge og andre vesteuropeiske land har dødeligheten av hjernslag gått nedover de siste tiårene.

Årsakene er blant annet et generelt lavere blodtrykk i befolkningen, at flere får legemidler mot hjerte-karsykdom, og at behandlingen av slagpasienter er blitt bedre.

Hjerneslag er i likhet med hjerteinfarkt og angina pectoris en hjerte-karsykdom som hvert år rammer mange.

I ni av ti tilfeller skyldes hjerneslag tilstopping av en eller flere blodårer i hjernen.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Ifølge World Stroke Campaign vil en av seks personer på verdensbasis bli rammet av slag i løpet av livet.

Antall slagtilfeller med dødelig utgang vil fortsette å øke i verden totalt sett fra rundt 6 millioner tilfeller i 2010 til nær 8 millioner tilfeller i 2030, antyder beregninger.

I dag markeres World Stroke Day, og European Society of Cardiology (ESC) minner om at risikoen for sykdommen øker ved usunt kosthold, mye sofasliting, røyking og betydelig alkoholforbruk.

ESC framhever at risikofaktorene stort sett er de samme for alvorlig hjertesykdom.

- Ingen uunngåelig konsekvens

Fagfolk mener det er mulig at både antall sykdomstilfeller og dødsfall kan reduseres.

(Foto: (Illustrasjon: iStockphoto))

I Norge og andre vestlige land (se faktaboks) har man allerede sett en nedgang i dødelighet over lengre tid.

- Slag er ikke en uunngåelig konsekvens av alderdom, sier professor Freek Verheugt ved sykehuset Onze Lieve Vrouwe Gasthuis i Amsterdam, Nederland.

- Ved å peke på risikofaktorene, og dempe dem, finnes muligheter for å redusere både omfanget og dødeligheten av denne ødeleggende tilstanden, fortsetter han.

Seks steg for lavere risiko

Her er seks råd fra World Stroke Organization (WSO) om hvordan risikoen for slag kan reduseres:

  • Vær fysisk aktiv og tren regelmessig
  • Unngå overvekt gjennom sunn kost
  • Begrens akolholforbruket
  • Styr unna røyking. Dersom du røyker, søk hjelp for å slutte
  • Kjenn personlige faktorer: høyt blodtrykk og kolesterol, diabetes
  • Lær deg faresignalene for et slag

Varsler å se etter

Dersom noen følgende signaler skulle oppstå, er det ingen tid å miste, påpeker WSO:

Plutselig nummenhet særlig i en side av kroppen, plutselige talevansker eller synsproblemer.

Mer om faresignalene her.

Tap av balanse, plutselig svimmelhet og en kraftig hodepine som oppstår uten noen tydelig årsak.

- Tapt tid, tapt funksjon

- Tapt tid er tapt hjernefunksjon, oppsummerer professor Verheugt i en pressemelding fra European Society of Cardiology

Verheugt peker også på at noen personer med uregelmessig hjerterytme kan ha en vesentlig risiko for slag.

- Alle med uregelmessig rytme bør gå til lege, som kan slå fast hvorvidt det er sannsynlig at dette kan føre til slag.

- I tilfelle kan blodfortynnende medisiner redusere slagrisikoen med 70 prosents, sier han i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS