Smykker for 100 000 år siden

Forskere mener å ha funnet de eldste bevisene på smykker båret av mennesker; 100 000 år gamle perleliknende skjell med hull i.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utgangspunktet er tre skjell med hull boret i midten, opprinnelig funnet og gravd frem i Israel og Algerie på 1930- og 1940-tallet.

En ny studie antyder at disse skjellene er rundt 100 000 år gamle smykkeperler, rapporterer forskere i tidsskriftet Science i dag, fredag 23. juni.

Den nye oppdagelsen gir støtte til tanken om ar det moderne mennesket utviklet seg gradvis, i stedet for å ta sjumilssteg i Europa flere titusen år senere.

Inntil nylig har mange forskere trodd at de første tegn til moderne kultur oppstod for 40 000 år siden, da de anatomisk moderne menneskene ankom Europa.

Utviklet moderne atferd

Nå får i stedet teorien om at det moderne mennesket først levde i Afrika ny støtte:

- Vår forskning støtter et scenario der folk i Afrika ganske tidlig utviklet atferd som blir vurdert som moderne.

- Disse menneskene var trolig ikke moderne bare rent biologisk sett, men også i kulturell og kognitiv forstand - i hvert fall i en viss utstrekning.

"Her ses to av skjellene - fra ulike vinkler - som forskerne har undersøkt i den nye studien. Disse skjellene ble funnet i Skhul i Israel. Målestokken er 1 cm."
Det sier en av forfatterne bak i studien, Francesco d’Errico, fra Centre national de la recherche scientifique i Frankrike.

I en tidligere studie (Science, 16. april 2004) omtalte forskere perforerte skjell i en hule i Sør-Afrika, som var 75 000 år gamle.

Nå viser det engelske, franske og israelske teamet at perlearbeider oppstod enda tidligere enn antatt.

- Det er veldig viktig å få fastsatt kronologien for disse formene for atferd, og vi mener vårt forskningsarbeid bidrar med et betydelig fremskritt, fortsetter d’Errico.

Funnet lagt fra havet

Forskerne har bare studert tre skjell. Men stedene de ble funnet på, er så langt fra havet at forskerne mener skjellene ble tatt med helt bevisst, sannsynlig for at noen skulle drive perlebroderi.

Skjellene er av typen Nassarius gibbosulus. De to skjellene som ble funnet i Skhul (Israel) mener forskerne er over 100 000 år gamle.

Basert på andre funn av gjenstander i Oued Djebbana i Algerie (200 km fra hav), anser forfatterne av studien at skjellet derfra kan være opptil 90 000 år gammelt.

Forskerne legger til at ved å studere nye Nassarius-skjell, har de kunnet fastslå at sjansene for at gjennomhullingen oppstår naturlig er ekstremt liten.

Referanse:

M. Vanhaeren, et al. Middle Paleolithic Shell Beads in Israel and Algeria. Science, 23. juni 2006, volume 312, side 1785-1788.

"Det perforerte skjellet som ble funnet på slutten av 1940-tallet i Oued Djebbana, Algerie. Nå har forskere studert skjellet nærmere. Målestokk = 1 cm."

"Skjell på rekke og rad der vi ser ryggsiden når de ikke er gjennomhullet."
"Nye eksemplarer av skjellene Nassarius gibbosulus. Størrelsen gjør dem ikke akkurat direkte uegnet til smykkebruk."

Powered by Labrador CMS