Jordmor som sjef

Jordmors lederegenskaper kan være avgjørende for hvordan en fødsel oppleves. - Viktig å styrke jordmødrenes lederkompetanse, mener professor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Jordmødrenes rolle som ledere og veiledere sto i fokus i en undersøkelse på kvinner som er redde for å føde.

Tretten kvinner fikk tilbud om oppfølging av et team av erfarne jordmødre, der minst en av jordmødrene var til stede under fødselen.

Deretter ble kvinnene intervjuet om jordmors rolle som veileder og leder.

Professor Elisabeth Severinsson og førstelektor Anne Lyberg ved Høgskolen i Vestfold, står bak undersøkelsen.

Kvinnenes svar viser at det spesielt er tre sider ved jordmorens rolle de har satt pris på:

  • Evnen til å skape et tillitsfullt og omsorgsfullt fellesskap
  • At hun viser evne til å løse problemer
  • At hun er villig til og har mot til å gi kvinnen den støtten hun trenger 

- Når veiledning og ledelse er så viktig, burde det bety at jordmødre fikk et bedre tilbud om kompetanseheving på disses områdene, mener Elisabeth Severinsson.

Problemløser

Ifølge Severinsson er det aller viktigste for kvinnene er at jordmor forstår og tar hensyn til den enkeltes behov og ønsker og at hun så opptrer deretter.

- Det er ikke alle du kan snakke med om redselen din, fortalte en av kvinnene i undersøkelsen. - Jeg hadde en slik person (jordmor) som jeg alltid kunne ringe til. En av dem var alltid på jobb. Denne vissheten betydde mye for meg. De fokuserte på den emosjonelle siden ved fødselen og ga meg den tryggheten jeg trengte.

Anne Lyberg (Foto: HiVE)

- Kvinnene satte pris på at jordmor forsto dem, og at hun var åpen for ulike beslutninger og løsninger, påpeker Anne Lyberg.

En annen viktig side ved jordmors veiledning var å øke kvinnenes erkjennelse av årsakene til redselen for å føde, og hun formidlet kunnskapen til teamet som bisto under fødselen. Dermed opplevde kvinnen seg ivaretatt på en helt annen måte enn tidligere.

Omsorg og støtte

- Det var viktig for kvinnene at jordmor involverte seg, at hun opptrådte med mot og besluttsomhet og viste at hun kunne håndtere akutte situasjoner utenfor de vanlige rutinene, fortsetter professor Severinsson.

Dette betydde spesielt mye for kvinnene i undersøkelsen, som var blitt redde for å føde på grunn av tidligere erfaringer.

- Det var omsorg fra dag en, rapporterte en av kvinnene. - Hun (jordmor) hadde et spesielt engasjement man sjelden opplever i dag. Jeg opplevde at jeg fikk støtte til å være den jeg er, og at hun forsto hvorfor jeg var redd.

- For meg var det viktig at hun kunne si nei til legen når jeg hadde fortalt henne at jeg ikke ville ha studenter til stede, fortalte en annen av kvinnene i undersøkelsen.

Jordmor leder

Når det gjelder jordmors lederrolle, var kvinnene opptatt av om hun innga tillit ved å vise viktige og grunnleggende lederegenskaper og om hun tok ansvar. 

- Jordmødrene blir i undersøkelsen beskrevet som meget kompetente ledere. De tok ansvar for å motivere, inspirere og å lede prosessen langt ut over det som er vanlig, nettopp for å få til de endringene som skulle til for hver av kvinnene, sier Anne Lyberg.

Spesielt viste dette seg ved at jordmor ledet prosessen, etablerte et samarbeidsklima som fungerte og ga kvinnene myndighet i sin egen fødsel

Selvbestemmelse

- Jeg følte meg så trygg, fortalte en av kvinnene. - Jeg visste at jordmorteamet ville hjelpe meg og at jeg kunne velge hvordan jeg ville forløses. Jeg visste at hvis jeg ba om keisersnitt, ville jeg få det. Men jeg ønsket å føde naturlig. Teamet ga meg en følelse av trygghet, vi arbeidet sammen, de tok stort ansvar og var forberedt på en traumatisk fødsel.

Elisabeth Severinsson (Foto: HiVE)

Det at jordmor tok hensyn til kvinnenes individuelle behov trekkes fram av flere som et viktig bidrag til et godt samarbeidsklima rundt fødselen.

- Jeg sluttet å bekymre meg, forteller en av kvinnene i undersøkelsen. – Jordmor var dyktig, hun lyttet, var parat og nærværende hele tiden. Jeg stolte fullt og fast på at hun ville ta ansvar og lede meg gjennom fødselen.

- For kvinnene i undersøkelsen var det viktig å kunne mestre sin egen situasjon gjennom svangerskap og fødsel, sier Severinsson.

- Måten jordmor håndterte situasjonen på ga kvinnene en opplevelse nettopp av mestring. 

Kvinnene rapporterer at de har bedre selvbilde nå etter å ha vært gjennom en naturlig fødsel enn de har hatt etter tidligere fødsler.

- Jeg følte jeg kunne stå oppreist og at jeg lettere kunne håndtere andre forhold i livet mitt, fortalte en kvinne. - Tidligere hadde jeg følt at jeg ikke var god nok som ikke klarte å gjøre det andre klarer.

Referanse:

Anne Lyberg og Elisabeth Severinsson: Midwives’ supervisory styles and leadership role as experienced by Norwegian mothers in the context of fear of childbirth. Journal of Nursing Management 18/2010. Se abstract

Powered by Labrador CMS