Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Ville du stolt på at en robot ikke lurte deg i kortspill?

Hva skal til for at vi stoler på en robot?

En robotstøvsuger er én ting. Vi trenger veldig mye mer tillit til en robot som kanskje skal gjennomføre livsviktig kirurgi på kroppen vår.

Pilleroboter er allerede i bruk i hjemmesykepleien. En robot på kjøkkenbenken sørger for at eldre som bor hjemme, får riktig dose medisiner hver dag.

– Det gjør at hjemmehjelpere får mer tid til andre ting, sier Trenton Schulz.

Han har forsket på hvordan hjemmeroboter kanskje kan utføre enda flere oppgaver, for eksempel i eldreomsorgen.

– Helsevesenet satser mye på dette. Kanskje vi kan ta i bruk teknologi som kan sørge for at eldre kan bo hjemme lenger, sier Schulz.

Han tror ikke robotene kommer til å ta over hjemmesykepleiernes oppgaver.

– Det er noen ting en robot kan gjøre enkelt, men det er også mye som er vanskelig, sier han.

Statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet har overfor NRK understreket at helse- og omsorgstjenester alltid vil være avhengige av møtet mellom mennesker.

– Omsorg kan ikke erstattes av teknologi. Ny teknologi kan bidra til å styrke og utvide hjemmetjenestene, slik at de ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan bruke tiden på brukerne, sier hun til NRK.

– Hvis noen åpner døren for deg, må du ha tillit til at de ikke plutselig lukker den.

Vi er avhengige av tillit

Trenton Schulz møtte roboter for første gang på gården der han vokste opp – nord i Minnesota i USA. Faren investerte i en robot som ga fôr til kyrne de hadde.

En stillestående pillerobot eller en robot som mater kyr, er én ting. Noe ganske annet er det med en robot som beveger seg rundt i en leilighet og skal forsøke å samhandle med et virkelig menneske.

– Hvis du skal ta i bruk en robot, må du ha tillit til at den gjør det du forventer av den. Hvis ting ikke funker, kaster vi dem eller lar være å ta dem i bruk, sier Schulz.

Tillit er vanligvis noe vi har – eller ikke har – til andre mennesker. Men også bedrifter og produkter er avhengige av tillit. Og roboter.

– Først og fremst må du ha tillit til at roboten kan gjøre det den sier den kan gjøre. Og du må kunne stole på det den sier eller gjør, sier han og sammenligner med tillit mellom mennesker:

– Hvis noen åpner døren for deg, må du ha tillit til at de ikke plutselig lukker den.

Samtidig må våre forventninger være i tråd med robotens evner. Det er stor forskjell på en robotstøvsuger og en robot som kanskje skal gjennomføre avansert kirurgi.

Må innrømme feil

Schulz har selv vært med på å gjennomføre eksperimenter der roboter og mennesker skal samarbeide i et hjemmemiljø. Testpersonene ble fort skeptiske hvis roboten ikke klarte å gjøre det den ble bedt om.

Hvordan skal de da bygge opp tilliten igjen? Første skritt er å kunne innrømme feil.

– Den må klare å si fra hvis den har gjort noe feil. Prøve å rette opp feilen. Den må si «Beklager, dette kan jeg ikke gjøre noe med. Noe skjedde her, og det var kanskje min feil», sier Schulz.

Det er også greit, mener forskeren, at vi ikke har like mye tillit til en robot som vi har til andre mennesker.

– Du trenger ikke ha samme tillit til hjemmeroboten din som til en god venn eller en ektefelle, sier Schulz.

– Har du for mye tillit til en robot, kan den gi dårlige råd.

Tømte appelsinjuice i potteplanten

Det kan jo hende at roboten er en fordekt selger. At den er mer nyttig for selskapet som solgte den til deg enn den er til å dekke dine behov.

For mye tillit har også vist seg å få pussige utslag i eksperimenter. Schulz forteller om folk som tømte appelsinjuice i en potteplante fordi roboten ba dem om det. Andre ga fra seg passordet til PC-en sin uten å blunke.

– Det er vanskelig å studere tillit til roboter i eksperimenter, sier Schulz.

Folk som er med, opplever ofte situasjonen som lite realistisk. Så når roboten gir en beskjed, kan det tenkes at de tror det er en del av eksperimentet. De gjør som roboten sier fordi de regner med at det er en del av eksperimentet.

Hva kan de egentlig hjelpe oss med?

Schulz tror fortsatt det vil ta mange år før bevegelige hjemmeroboter utfører kompliserte oppgaver hjemme og blir en del av hjemmesykepleien eller andre bransjer.

– Først må vi finne ut mer om hvilke problemer en robot faktisk kan hjelpe med. Jeg tror mennesker vil ta i bruk en robot når de ser at det er noe de kan bruke den til.

Han bruker faren på gården i Minnesota som eksempel.

– Hvorfor kjøpte faren min den roboten? Jo, for da hadde han mer kontroll over kostholdet til hver enkelt ku, så de kunne ha det så bra som mulig og produsere mest mulig melk.

– Hvilke oppgaver som passer best for roboten hjemme, er noe vi forsker på fortsatt, sier Trenton Schulz.

Referanse:

Trenton Wade Schulz: Exploration of Moving Things in the Home. Doktoravhandling ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, 2020. Sammendrag.

Tillit

En tro på eller forvissning om at noen er til å stole på eller har de egenskapene som kreves for å mestre en bestemt situasjon eller utføre en bestemt oppgave.


Kilde: Det Norske Akademis ordbok

Powered by Labrador CMS