Nå kan alle søke om data fra Folkehelseinstituttets helseregistre og helseundersøkelser. Forskere kan også søke om tilgang til biologisk materiale fra biobanker. (Foto: Colourbox)

Nytt fra akademia: Gir alle tilgang til forskning på helsen vår

På et nytt søknadsskjema kan alle søke om å få tilgang til informasjon fra helseundersøkelser.

Folkehelseinstituttet har nå lagt ut et nytt interaktivt søknadsskjema som gir tilgang til informasjon fra de regionale helseundersøkelsene. Forskerne bruker for eksempel undersøkelsene til å finne ut mer om benskjørhet blant det norske folk.

Skjemaet finnes her.

Helseundersøkelsene samler informasjon fra hele Norge. De representerer ulike utvalg av befolkningen, ulike aldersgrupper og geografiske områder. De inkluderer også målinger som høyde, vekt, blodtrykk, kolesterol og lignende.

Her er noen eksempler på hva undersøkelsene forteller om beinskjørhet:

  • Det er store geografiske forskjeller i brudd i Norge – høyest forekomst i Oslo.
  • Lave nivåer av vitamin E i blodet ser ut til å øke risikoen for hoftebrudd.
  • Lav vekt kombinert med høy midjeomkrets dobler risikoen for hoftebrudd blant kvinner og fire-dobler risikoen blant menn sammenlignet med kombinasjonen smal midje og høy vekt
  • Andelen 50-79-åringer som bruker osteoporosemedisin er dobbelt så høy i Sogn og Fjordane som i Finnmark. Begge fylker ligger lavest når det gjelder hyppighet av hoftebrudd.
  • Bare 16 prosent av dem som har hatt et hoftebrudd, brukte ett år etter bruddet medisin for å forebygge et nytt brudd.
  • Høyt innhold av kadmium i drikkevannet og lavt innhold av magnesium i vannet, ser ut til å øke risikoen for hoftebrudd.

Helseundersøkelser ved Folkehelseinstituttet er slått sammen med tilsvarende helseundersøkelser fra Tromsø, Trondheim og Bergen.  Helseundersøkelsene inneholder spørreskjemadata, antropologiske målinger, puls og blodtrykk.

–––––––

Les hele saken på fhi.no

Powered by Labrador CMS