Lenge siden du har sett dette? Regjeringen vil gjøre privatøkonomien gradvis mindre viktig for om du kommer deg til tannlegen.
Lenge siden du har sett dette? Regjeringen vil gjøre privatøkonomien gradvis mindre viktig for om du kommer deg til tannlegen.

Nå får flere støtte til tannbehandling

– De fleste mellom 21 og 24 år har gode tenner, men det er kanskje 10 prosent som faller utenfor og som har en del problemer, forteller seniorforsker Frode Staxrud.

Personer som er mellom 19 og 20 år, betaler i dag 25 prosent egenandel når de får tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Gjennom sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å øke støtten ut året du fyller 24, fortsatt med en egenandel på 25 prosent.

Det skriver regjeringen på nettsidene sine.

«Departementet vurderer at forslaget vil få flertall under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett», legger de frem i et rundskriv. De ber fylkeskommunene om å innrette det utvidede tilbudet.

Gratis for alle på sikt?

Regjeringen jobber mot en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten.

Det endelige målet er å likestille tannhelsetjenesten med resten av helsevesenet. Det er nedfelt i Hurdalsplattformen.

Men hvilke tannproblemer har egentlig unge voksne i denne aldersgruppen og er det egentlig et behov for økt støtte?

Generelt lite tannproblemer, men det finnes unntak

– Det som er mest vanlig i denne aldersgruppen, er å ikke ha så mye tannproblemer. Det er en aldersgruppe som er flasket opp med den offentlige tannhelsetjenesten, sier seniorforsker Frode Staxrud til forskning.no. Han jobber i Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).

Noen unntak finnes fra regelen.

– De fleste mellom 21 og 24 har gode tenner, men det er kanskje 10 prosent som faller utenfor og som har en del problemer. De kan bli fanget opp om de benytter seg av dette tilbudet.

Dårlig økonomi kan være negativt for tannhelsa.

Det kan være dyrt å gå til tannlegen om du først har problemer med tennene og er utenfor gruppene som får støtte.

Seniorforsker Frode Staxrud ved NIOM mener det er bra at støtten til tannbehandling utvides gradvis.
Seniorforsker Frode Staxrud ved NIOM mener det er bra at støtten til tannbehandling utvides gradvis.

Noen får lettere hull

Et annet viktig problem er rent fysisk: for eksempel munntørrhet, som kan være forårsaket av sykdommer eller medisiner, forteller Staxrud.

– Det er også noen som har lettere for å få karies enn andre, og noen få i denne aldersgruppen har tendens til å få periodontitt.

Gruppa som ikke er en del av den positive statistikken, er også delvis personer med rusproblemer.

Karies er imidlertid det vanligste problemet for de 10 prosentene som ikke har bra tannhelse. Fortsatt har to av tre hatt hull innen de blir 18 år. Likevel er det noen ganske få som får mange hull.

Spytt og emalje påvirker hvor lett du får hull

– Vi sier gjerne at 10 prosent av befolkningen har 80 prosent av all karies, sier Staxrud.

Delvis handler det om biologi.

– Akkurat som at vi ikke er like ellers, har vi ikke helt lik sammensetning av spyttet eller emaljen på tennene.

Vil du lære mer om hvorfor noen får lettere hull i tennene, kan du lese denne artikkelen fra 2021.

Lavthengende frukt å gi unge billigere tannhelsetilbud?

– Å satse på de unge er muligens det billigste man kan gjøre og samtidig si at man har satset på tannhelse.

Staxrud sier at det er veldig omdiskutert hvor det er mest riktig å begynne, altså hos de yngre, som regjeringen nå gjør, eller hos eldre.

Han sier at fra 85 år og oppover går det for veldig mange feil vei med tannhelsen. Mange greier ikke å ta hånd om tannhygienen selv, forteller forskeren.

– Bare det å komme seg til tannlegen når du har behov, er et stort problem. Du må ha hjelp fra barna, og det er ikke sikkert at de har fri. Det er forstyrrende faktorer hele veien.

Slik sett koster det mer å gjøre tannlegebehandling tilgjengelig for eldre enn for yngre.

– For utvidede rettigheter – men vil koste noen milliarder

Forskere på tannhelse er uenige om hvordan systemet bør legges opp. Bør alle på sikt få støtte til behandling på samme måte som å gå til legen eller er det unødvendig? Du kan lese mer om den diskusjonen i en artikkel fra 2021.

– Jeg er for at det innføres rettigheter for alle og at det utvides gradvis. Slik som vi mottar helsehjelp når vi har brukket en finger eller en arm.

– Det er for mange et politisk mål, men det er bekvemt for helsemyndighetene å lene seg på løsningen vi har i dag. Folk aksepterer det i relativt stor grad, men mange tannleger undres over hvorfor.

Har du brukket en tann, får du ikke uten videre gratis hjelp om det ikke er en ulykke – og et hull i en tann gir deg ikke hjelp med mindre du hører til en gruppe som har rett til stønad.

– Generell tannhelse på egenandel vil koste noen milliarder, konstaterer Staxrud.

Ikke støtte til 26 år likevel

I utgangspunktet bestemte regjeringen å gi 50 prosent støtte til tannbehandling ut året du fyller 26 fra 2023. Det går de samtidig med dette forslaget, tilbake på.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker imidlertid at fylkeskommunene fullfører behandlingen som allerede er satt i gang hos 25- og 26-åringene med 50 prosent rabatt. Det fremgår av rundskrivet «Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023».

----------------------------------

Artikkelen ble oppdatert 25. mai kl. 13.18:

Vi har lagt til i artikkelen at regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ennå ikke er behandlet av Stortinget. Det skjer i juni.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS