Opioider brukes i svært sterke smertestillende legemidler, og kan være veldig avhengighetsskapende. (Foto: Scanpix / Bjørn Sigurdsøn)

Vil være føre var en opioid-epidemi i Norge

USA sliter med en opioid-epidemi. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Norsk forening for almennleger vil være tidlig ute for å forhindre en lignende situasjon her i landet.

Dagens Medisin rapporterer at Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) viser en økt bekymring for mengden opioider i bruk i Norge.

SERAF og NFA sendte tidligere i år et bekymringsbrev til helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

I brevet skriver de at det er et behov for bedre opplysning blant leger, men også blant resten av befolkningen for å unngå en epidemi.

Petter Brelin fra NFA mener det er viktig å være føre var med bruken av opioider i Norge. (Foto: Helge Mikalsen / VG)

– Bekymringsbrevet som ble sendt til HOD er mer en føre-var tenking for være tidlig ute med forebyggende tiltak. Nå er vi heldige som har myndighetene på vår side, slik at vi kan forebygge et økende forbruk av opioider, forteller Petter Brelin fra NFA til forskning.no.

Bruk av lovlige opioider

–Ikke all bruk av opioider er feil eller farlig, i tilfeller ved akutte og sterke smerter er de riktig behandling. For eksempel postoperativt eller etter skader er opioider en effektiv behandling, forteller Thomas Clausen, leder i SERAF, til forskning.no.

I Norge i dag er det 14 legemidler, tilgjengelige på resept, som inneholder opioider. Av disse er det kun ett legemiddel som ikke er klassifisert som narkotika.

Statistikk over legemiddelforbruk 2014 – 2018 fra Folkehelseinstituttet viser at 19,94 av 1000 innbyggere per dag brukte opioider i 2014, mens andelen sank til 18,74 av 1000 innbyggere per dag i 2018.

Tallene viser at det ikke er en økning i den samlede bruken av opioid-midler i Norge, men en liten reduksjon.

Men det er et økt forbruk av noen legemidler, som tramadol og oksykodon, mens bruken av kodein har falt.

– I Sverige er tramadol klassifisert som et A-preparat som trenger en spesiell «narkotika-resept», mens i Norge er det klassifisert som et B-preparat. Det vil si at det trengs ikke en spesialresept i Norge. Det er observert en nedgang i bruken av tramadol etter slik endring til A-preparat i Sverige, og kanskje det ville vært fornuftig å endre klassifiseringen i Norge på samme måte, fortsetter Clausen.

Professor Thomas Clausen, leder i forskergruppen SERAF (Foto: UiO)

Epidemi i sikte?

I Norge har oppmerksomheten på problemene rundt opioider vokst siden 1950-tallet, med spesielt fokus på og bekymring for heroin-bruk.

I nyere tid er bekymringen rettet mer mot lovlige legemidler som inneholder opioider.

–Ved overdosedødsfall fra opioider har man sett en økning av legale midler i blodet. Da kommer jo spørsmålet om hvor disse midlene kommer fra - kommer de fra legene eller kommer de fra andre import veier? Det er viktig å finne ut av, konstaterer Brelin.

Dette er noe Clausen også viser bekymring for.

–Det er uansett en grunn til bekymring, i mine øyne, at det både er en økning av forskrivning og av illegale beslag, slik det rapporteres fra Kripos. Det tyder på en stor etterspørsel etter pillene.

Kilder:

Solveig Sakshaug mfl: Legemiddelforbruket i Norge 2014 – 2018. Folkehelseinstituttet, mai 2019

Powered by Labrador CMS