Oksykodon er en av medisinene som kan misbrukes. Opioider gir ofte både smertelindring og rus, og er vanedannende. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)
Oksykodon er en av medisinene som kan misbrukes. Opioider gir ofte både smertelindring og rus, og er vanedannende. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Flere overdoser i amerikanske familier med medisiner i hjemmet

Amerikanere som ikke selv får medisiner, har nærmere tre ganger så stor risiko for å ta en overdose opioider om en annen i familien har resept på de avhengighetsskapende legemidlene.

USA har erklært helsekrise fordi så mange av innbyggerne er avhengige av opioider som smertestillende morfin og fentanyl.

Elleve millioner misbruker slike reseptbelagte legemidler, anslår en undersøkelse fra amerikanske helsemyndigheter i 2016.

17 000 amerikanere døde i 2017 av en overdose reseptbelagte opioider, ifølge helsemyndighetene.

Medisiner i omløp i familien henger sammen med overdoser, viser en ny amerikansk studie.

Faren for å ta en overdose opioider øker om en i familien tidligere har hatt fått skrevet ut de sterkt vanedannende legemidlene.

Familiemedlemmer som ikke selv får medisiner, har nærmere tre ganger så stor risiko for sin første overdose som i familier uten slike resepter.

Øker faren for at barn tar overdose

Risikoen blir enda høyere når mengden opioider på resept øker.

Har en i familien nylig fått medisiner, øker det også faren for overdose hos andre familiemedlemmer.

Faren er likevel fortsatt liten.

Blant 100 000 innbyggere er det rundt fire som tar overdose uten at noen i familien har resept på opioider.

Medisiner i huset utgjør en enda større fare for barn enn voksne. De kan få i seg medisinene ved et uhell. Men det er svært få små barn som tar overdose.

Lett tilgjengelige medisiner

Forskerne vet ikke hva slags overdose deltakerne i studien fikk – om den kom av lovlige medisiner eller narkotika som heroin. Heroin er også et opioid, og virkningen på kroppen ligner.

De vet heller ikke om det er andre problemer i disse familiene som gjør at de både får utskrevet medisiner og har en økt risiko for overdose.

Men de har sjekket at det ikke er på grunn av blant annet smertediagnoser, misbruk av alkohol eller noen typer psykiske lidelser.

Uansett er det urovekkende at resepter øker risikoen for andre familiemedlemmer, mener forskerne. Myndighetene må følge opp familiene som sliter.

Om tilgjengelighet er et problem, trengs det tiltak som at pasientene låser inn medisinene sine i et skap og lærer at de ikke skal dele dem med familien.

Forskerne anbefaler også at legene blir mer forsiktige med å skrive ut slike medisiner. Noen leger er mer slepphendte enn andre, viser en studie fra 2017 som forskning.no har skrevet om.

Helsekrisen rammer unge

Dette er ikke en undersøkelse som representerer den amerikanske befolkningen. Men den omfatter ganske mange mennesker over hele landet fordi forskerne har fulgt kunder hos et stort forsikringsselskap.

De valgte ut dem som deler helseforsikring med minst en annen i familien. 2300 personer tok overdose mellom 2004 og 2015. Forskerne sammenlignet dem med 9200 som ikke tok overdose.

Gjennomsnittsalderen var 23 år blant de som tok overdose og 18 år blant de andre.

Men det går ikke fram av helseforsikringen deres om familien bor under samme tak.

Det kan dessuten være flere medisiner i omløp enn dem forsikringsselskapet har oversikt over. Andre i familien kan være registrert hos et annet selskap eller stå uten forsikring.

Referanse:

Nazleen F. Khan mfl: Association of Opioid Overdose With Opioid Prescriptions to Family Members. Jama Internal Medicine, 24. juni 2019. Doi: 10.1001/jamainternmed.2019.1064.

Powered by Labrador CMS