Dårlige kår for psykisk syke i fattige land

Til tross for at mange unge sliter med psykiske lidelser er dette et glemt område - særlig i fattige land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge studien i The Lancet mangler mer enn to tredeler av lav- og middelinntektsland fullstendig en offentlig institusjon med ansvar for psykisk helse. (Foto: iStockphoto)

Opptil en av fem barn og unge lider av psykiske lidelser, og det er en av de fremste årsakene til helseproblemer for denne aldersgruppen.

Det kommer frem i en studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.  

Forskerne har undersøkt hva vi vet og hva som fortsatt er uvisst om utbredelse, risiko og måter å unngå psykiske helseproblemer blant barn og unge.

Til tross for at denne aldersgruppen utgjør rundt halvparten av befolkningen i mange lav- og middelinntekts-land, er det smått med forskningsinnsats på området.

Store mangler

Rapporten påpeker at av prøveprosjekter som tester ut behandlingsmetoder, kommer bare ti prosent fra lav- og middelinntekts-land. De fleste av disse fokuserer på medisinering.

Problemet er at forbedringer i helsetjenesten bremses av manglende politisk styring, få bevilgninger og mangel på kvalifisert helsepersonell.

Mer enn to tredeler av lav- og middelinntektsland mangler fullstendig en offentlig institusjon med ansvar for psykisk helse.

Nye muligheter

Men lite penger og få ressurser er ikke nødvendigvis noe hinder for å gjøre noe, påpeker rapporten. Funn fra prosjekter i rikere land kan gi gode indikasjoner på hva som virker, og kan brukes til å etablere eller utvide behandlingstilbud.

- Situasjonen i lav- og middelinntektsland åpner også for muligheter, siden mange av landene er i en demografisk overgangsfase, og tiltak i dag vil sannsynligvis redusere helsebyrden i framtiden.

- En økende mengde forskningsmateriale tyder på at tidlige inngrep kan gi langtidsuttelling, både helsemessig og sosioøkonomisk, ved å forhindre psykiske helseproblemer og forverring til kroniske tilstander, skriver forskerne

Lokale nettverk

Flere av tiltakene som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon er basert på støtte fra familie og lokale nettverk, og er derfor godt egnet for aktiviteter der det ikke er behov for fagfolk. Det kan for eksempel være foreldre- og lærerbasert trening for atferdsvansker.

Mange utviklingsland har sterke familienettverk og lokalsamfunn, som ifølge forskerne er godt egnet for slike tiltak.

Men rapporten anbefaler også støtte til mer forskning på mental helse, inkludert utvikling av nye behandlingsstrategier, kliniske tester og kost-nytte-analyser.

Forskerne oppfordrer FN-organisasjonen UNICEF til å utvide sitt forskningsprogram til å omfatte prosjekter rettet mot psykiske lidelser hos barn. Dette kan presse regjeringer til å sette psykisk barnehelse på dagsordenen.

Store samfunnsendringer

Forskerne påpeker at nesten alle lav- og middelinntektsland gjennomgår store samfunnsendringer, ikke bare økonomisk men også politisk og befolkningsmessig – noe som kan bety økt belastning og risiko for mentale helseproblemer for unge.

- Handling er påkrevd nå, for å redusere byrden av mentale helseproblemer i framtidige generasjoner og for å tilrettelegge for barn og unges fulle utvikling over hele verden, konkluderer forskerne.

Referanse:

Atif Rahman et.al: Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action, The Lancet, oktober 2011 (se sammendrag)

Powered by Labrador CMS