Den grønnblå massen er enorm bestand av planktonarten coccolithophorer i Barentshavet. (Foto: NASA Earth Observatory/Wikimedia commons.)

Uventet planktonvekst i Atlanterhavet

– Dette viser hvor lite vi vet om hvordan komplekse økosystem fungerer, sier forsker.

De bitte små planteplanktonene coccolithophores, ser ut til å stortrives for øyeblikket. Sakte, men sikkert har store mengder av denne sorten plankton vokst fram i løpet av de siste 45 årene.

Det hadde egentlig ikke forskerne forventet.

– Det er noe rart som skjer her, og det skjer mye raskere enn vi trodde det skulle, sier Anand Gnanadesikan i en pressemelding. Han har forsket på veksten av planktonbestanden.

Surt hav skulle hatt effekt

I en studie nylig publisert i tidsskriftet Science Express har Gnanadesikan gått gjennom og analysert en nesten 50 år lang innsamling av informasjon om planktonbestander. Prøvene er hentet fra Nord-Atlanteren. 

Hovedårsaken til forskerens forvirring er hvordan denne planten kan trives i et hav som er i ferd med å bli surere. Den lave pH-verdien har gjort et av næringsstoffene planten er avhengig av til en mangelvare. Så hvorfor øker bestanden?

Forskeren tror planktonet i stedet forsyner seg grovt av den økte mengden med CO2 i området. Kombinert med høyere temperaturer har planten det som plommen i egget.

En annen studie, nylig publisert i tidsskriftet Ecology Letters, viste hvordan plankton raskt greide å tilpasse seg varmere vann. I et forsøk hvor forskere utsatte plankton for varmere vann enn det var vant til, greide plantene å utvikle en toleranse i løpet av 45 dager.

– Dette gir oss et eksempel på hvordan bestander i havet takler de økende mengdene med CO2, sier dr. William Balch i samme pressemelding. Han er medforfatter av Gnanadesikans studie. 

Han tror dette er informasjon som er viktig å ta med seg til det kommende klimatoppmøtet i Paris

Hurtige endringer

Den økte bestanden kan bety gode nyheter for de dyrene i havet som foretrekker plankton på middagstallerkenen.

Men Gnanadesikan er bekymret. Når én bestand øker, vil andre bestander minke. Forskeren så blant annet hvordan bestanden av algegruppen kisealger, hadde blitt mindre i løpet av samme periode.  

– Funnet vårt viser muligheten for hurtig endring i økosystemer. Det kan tyde på at dagens modeller som skal vise hvordan slike systemer vil tåle klimaendringer, kan være for konservative, sier han.

Referanser:

Padfield, D. (et al.) Rapid evolution of metabolic traits explains thermal adaptation in phytoplankton. Ecology Letters (2015)

Rivero-Calle, S. (et al.) Multidecadal increase in North Atlantic coccolithophores and the potential role of rising CO2. Science Express (2015) Oppsummering

Powered by Labrador CMS