Det kommer stadig flere turister fra europeiske land for å fiske i Norge. (Foto: Colourbox)

Storfangst fra fisketurisme?

Noen spår at fisketurisme kommer til å utgjøre selve livsgrunnlaget for småsamfunnene langs kysten i framtida. Andre hevder at utenlandske fisketurister ikke bidrar til verdiskaping fordi de lever på medbragt mat og drikke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå vil forskerne synsingen til livs. Norut Tromsø skal finne ut mer om fisketurismens bidrag til verdiskaping.

For mens stadig flere fisketurister fra Europa kommer til Norge for å fiske, er de økonomiske ringvirkningene av aktiviteten lite kartlagt.

Forbruk

- Vi skal få en bedre oversikt over antall bedrifter som har et tilbud for fisketurister, og antall fiskegjestedøgn hos disse bedriftene. I tillegg ser vi på fisketuristenes forbruk, forteller seniorforsker Trude Borch.

Forskerne skal kartlegge turistenes forbruk både i bedrifter som tilbyr overnatting og båtutleie, og andre bedrifter i et område.

Borch forteller at man ut i fra dette direkte forbruket skal kartlegge de regional-økonomiske ringvirkningene av turistenes forbruk på ulike deler av kysten.

Kartleggingen skjer gjennom to spørreundersøkelser, en bedriftsundersøkelse og en turistundersøkelse. Nesten 400 bedrifter har allerede mottatt spørreskjema fra Norut, og forskerne får inn svarene i disse dager. Når dataene er bearbeidet kan beregningene begynne.

Kroner og kilo

Det nylig oppstartede prosjektet skal gå over tre år, og er finansiert over programmet Havet og Kysten i Norges forskningsråd.

Samtidig jobber Havforskningsinstituttet i Bergen med å utvikle et system for å kartlegge fisketuristenes fangst. Når både kroner og kilo blir talt, står kanskje mytene om norsk fisketurisme for fall?

Målet for prosjektet er at ny kunnskap skal gi et bedre grunnlag for å øke verdiskapingen i bransjen. Økt kunnskap vil også hjelpe myndighetene i arbeidet med å legge til rette for og regulere norsk fisketurisme.

Prosjektet gjennomføres av et tverrfaglig forskerteam ved Norut Tromsø, i samarbeid med Norges Fiskerihøgskole, Norsk Institutt for Naturforskning og Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Prosjektet samarbeider også med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Din Tur og Havforskningsinstituttet.

Powered by Labrador CMS