Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Korallrev i Amerikansk Samoa i Stillehavet, før og etter bleking. Korallbleking og -død er én av konsekvensene av marine hetebølger.
Korallrev i Amerikansk Samoa i Stillehavet, før og etter bleking. Korallbleking og -død er én av konsekvensene av marine hetebølger.

Hetebølger i havet skjer oftere og er heftigere enn før

Konsekvensene kan bli store for havnæringer som havbruk, fiskeri og turisme, viser ny forskning.

Akkurat som samfunn på land, kan økosystemer i havet rammes av perioder med ekstremt høye temperaturer. Slike marine hetebølger inntreffer oftere enn før, og blir både vanligere og mer intense som følge av menneskeskapte klimaendringer.

Akkurat som på land, kan virkningene av marine hetebølger være store – ikke bare for økosystem i havet, men også for folk og samfunn som er avhengige av hav og kyst.

I en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science har havforskere evaluert sosiale og økonomiske konsekvenser av 34 marine hetebølger i ulike deler av verden de siste 25 årene.

Skjer overalt

– Vi fant at hver og en av disse marine hetebølgene kunne knyttes til flere sosioøkonomiske virkninger, forklarer Thomas Wernberg.

Han er forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) og professor ved University of Western Australia og har deltatt i studien sammen med kollegaer fra flere land.

– Totalt dokumenterte vi mer enn 150 individuelle påvirkninger som spenner over alle store havområder. Kort fortalt har marine hetebølger skjedd overalt, med betydelig forstyrrelse av interaksjoner mellom menneske og hav, legger han til.

Sosioøkonomiske konsekvenser av store marine hetebølger siden 1995, fordelt på ulike kategorier. Fargeskalaen viser styrken på hetebølgene.
Sosioøkonomiske konsekvenser av store marine hetebølger siden 1995, fordelt på ulike kategorier. Fargeskalaen viser styrken på hetebølgene.

Tap av økosystemtjenester

Økosystemene i havet leverer en rekke tjenester som vi mennesker nyter godt av – for eksempel i form av mat, arbeidsplasser, naturopplevelser og kulturelle verdier.

Forskerne peker på at marine hetebølger rammer økosystemenes evne til å levere disse tjenestene. Det kan blant annet skyldes at bestander forflytter seg eller at mange individer dør når havet plutselig blir for varmt for dem. I ytterste konsekvens kan økosystem kollapse.

Tap av økosystemtjenester kan i sin tur ramme bunnlinja for havnæringer som havbruk, fiskeri og turisme.

Korallbleking, algeoppblomstring og fiskerikollaps

En nylig hetebølge, som er omtalt i studien, skjedde i Alaskagolfen og forårsaket en nedgang i bestanden av stillehavstorsk. Dette førte til at det kommersielle torskefisket, verdsatt til over 100 millioner dollar per år, ble stengt i 2020.

En annen hetebølge i det sørøstlige Stillehavet førte til massedød av oppdrettslaks i Sør-Chile på grunn av skadelig algeoppblomstring. Det estimerte eksporttapet var på 800 millioner dollar.

Marine hetebølger har også ført til bleking og massedød av koraller i Australias Great Barrier Reef og andre korallrev i Sørøst-Asia.

Noen hetebølger har også positive effekter. En hetebølge i det kanadiske Arktis førte for eksempel til økt reproduksjon av torsk i 2009.

Forskningen til Wernberg og kollegaene viser imidlertid tydelig at den samlede effekten av marine hetebølger på økosystemer og økonomier er klart negativ.

Stigning i globalt gjennomsnitt av antall dager med marine hetebølger siden 1900.
Stigning i globalt gjennomsnitt av antall dager med marine hetebølger siden 1900.

Hetebølger og klimaendringer

Marine hetebølger har inntruffet oftere og oftere det siste hundreåret. Bare mellom 1982 og 2016 økte hyppigheten med 50 prosent.

Flere og flere studier peker på at sannsynligheten for marine hetebølger har økt som følge av menneskeskapte klimaendringer. En studie beregnet at sannsynligheten for syv nylige, kraftige hetebølger var syv ganger mer sannsynlige enn de ellers ville vært på grunn av klimaendringer.

I takt med økende klimaendringer er det beregnet at hyppigheten av marine hetebølger vil fortsette å øke utover i århundret. I tillegg forventes det at hetebølgene blir kraftigere og mer langvarige.

– Funnene i vår studie peker med all tydelighet på at en fremtid med flere og sterkere marine hetebølger også vil føre til mange negative effekter på de økosystemtjenester vi i dag nyter godt av fra hav og kyst, sier Thomas Wernberg.

Frisk og ødelagt tareskog. Varmere vann stressar taren og gir konkurranse fra små, hurtigvoksende alger.
Frisk og ødelagt tareskog. Varmere vann stressar taren og gir konkurranse fra små, hurtigvoksende alger.

Merkes også i Norge

Også ved norskekysten merkes konsekvensene av flere hetebølger. Forskere ved Havforskingsinstituttet jobber nå med å kartlegge disse konsekvensene. De har blant annet dokumentert en sammenheng mellom marine hetebølger og tap av tareskoger i Sør-Norge.

Sukkertare stresses av høyere vanntemperatur og fortrenges av små, hurtigvoksende alger.

Tareskoger regnes som noen av de rikeste økosystemene i verden. Forskerne jobber også med løsninger for å bevare og gjenoppbygge økosystemene.

– For eksempel arbeider vi med å utvikle nye metoder for storskala restaurering av tareskog og med å identifisere nye, mer hårdføre tarevarianter, sier Thomas Wernberg.

Referanser:

Kathryn E. Smith mfl.: Socioeconomic impacts of marine heatwaves: Global issues and opportunities. Science, 2021. Doi.org/10.1126/science.abj3593

Thomas Wernberg mfl.: Climate change increases marine heatwaves harming marine ecosystems. ScienceBrief Review, 2021. Doi.org/10.5281/zenodo.5596820

Karen Filbee-Dexter mfl.: Marine heatwaves and the collapse of marginal North Atlantic kelp forests. Scientific Reports, 2020. Doi.org/10.1038/s41598-020-70273-x

Powered by Labrador CMS