Troverdige ledere vinner frem

Ledere som frem står som "hel ved" har større gjennomslagskraft, og får sine ansatte til å prestere bedre, ifølge en studie gjennomført av BI-forsker Ragnhild Kvålshaugen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mangler ikke på oppskrifter på god ledelse, skrevet av konsulenter og kjente ledere, og som fallbys forretningsreisende på vei mot innsjekkingsskrankene på flyplassene.

Det er sikkert ikke så dumt å hente inspirasjon fra de som har lykkes. Men, vær varsom med å kopiere andres suksessoppskrifter, advarer en ny forskningsstudie.

- Ledere som lykkes med å få folk til å prestere best mulig, er de som fremstår som troverdige og ekte i det de gjør. De fremstår som “hel ved”, fremholder Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

"Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI forsker på norske ledere. - Vi vil ha ledere som fremstår som hel ved, sier hun."

Kvålshaugen har gjennomført en studie av autentisk ledelse i Norge, der hun har gjennomført dybdeintervjuer med 15 ledere i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

I studien advares ledere mot å forsøke å etterape rollemodeller eller “fake” noen man ser opp til ved å spille en annen enn den man selv er.

- Det er begrenset hvor lenge man klarer å lure omgivelsene, sier Kvålshaugen.

Kjennetegn ved troverdige ledere

Forskningsstudien viser at autentisk ledelse er en effektiv lederstil i norske organisasjoner, selv om norske ledere foretrekker å bruke begrepet troverdige ledere fremfor autentiske ledere.

- Vi ønsker oss ledere som er ekte, pålitelige og redelige i sin måte å lede på. Vi vil ha ledere som er konsekvente, enten budskapet er godt eller dårlig, oppsummerer Kvålshaugen.

Troverdige ledere er ærlige mot seg selv og andre. Hun (eller han) kjenner seg selv, og viser frem både sterke og svake sider. Den troverdige leder motiveres av personlige verdier og overbevisninger fremfor status og fordeler for seg selv.

Troverdige ledere bidrar gjennom åpenhet om sterke og svake sider til å skape forutsigbarhet og tydelighet i organisasjonen.

Resultatene av studien tyder på at ledere som har selvinnsikt, skaper optimisme og tro på fremtiden og har utholdenhet bidrar til positiv påvirkning av de ansatte. Det har igjen en positiv effekt på organisasjonens yteevne.

"Troverdige ledere har selvinnsikt, og er åpne om både sterke og svake sider. Det er en effektiv lederstil i Norge."

En av de intervjuede lederne sier det på denne måten: “En autentisk leder vil ha vesentlig mye større sjanse for å få folk med seg på omtrent hva det skulle være”.

Kulturelle forskjeller

Kvålshaugens studie viser også at det er store kulturelle forskjeller på hva som oppleves som troverdige ledere. Forskjellene går på tvers av landegrenser, men også på tvers av bransjer og bedrifter.

- Det å være en troverdig leder i en bank kan være noe helt annen enn i et IT-selskap, sier Ragnhild Kvålshaugen.

Norge har gode kulturelle forutsetninger for å satse på troverdige, ekte ledere.

- Både ansatte og ledere motiveres av følelsen av å bli sett, følelsen av å ha en betydning og følelsen av å utvikle seg selv og kunne anvende det man har lært.

Referanse:

Denne artikkelen er basert på Ragnhild Kvålshaugens artikkel Autentisk ledelse - en effektiv lederstil?, som er publisert i det populærvitenskapelige tidsskriftet Magma nr. 5/2007 (utgis av Fagbokforlaget).

Powered by Labrador CMS