Sporten styrker NRKs posisjon

NRK har lykkes med å tilpasse seg nye krav uten å miste sin legitimitet. Mye takket være sportssendingene, hevder Mona K. Solvoll i ny doktorgradsavhandling fra Handelshøyskolen BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske allmennkringkasteren Norsk Rikskringkasting (NRK) har lykkes i sin overgang fra en beskyttet monopoltilværelse til konkurranse på kringkastingsarenaen.

- NRKs satsing på sport er en av årsakene til at kanalen fortsatt har et så sterkt grep om publikum, hevder Mona Kristin Solvoll.

Solvoll har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert hvordan NRK har endret seg fra begynnelsen av 1960-tallet og frem til våre dager.

Ifølge Solvoll har NRK tilpasset seg nye krav, både eksternt og internt, men samtidig bevart sin legitimitet som allmennkringkaster i forhold til både politikere og publikum.

- For NRK er det viktig å bevare sin rolle som allmennkringkaster, understreker Solvoll.

For å overleve som allmennkringkaster, må NRK gjennomføre aktiviteter og endringer som utfordrer institusjonens posisjon hos politikere og publikum. Ifølge Solvoll har NRK evnet å balansere stabilitet og nødvendige endringer.

Cupfinaler i fotball

Mona K. Solvoll har som en del av sin doktorgradsstudie analysert fjernsynsoverføringer av cupfinalene i fotball for menn fra begynnelsen av 1960-tallet og frem til 1995.

- Fjernsynsoverføringene av cupfinalen i fotball for menn har alltid spilt en viktig rolle for å produsere og reprodusere de underliggende verdiene og strategiene til NRK, hevder medieforskeren.

Ifølge Solvoll har Sporten vært NRKs lokomotiv i målet om å skape legitimitet både i forhold til den politiske konteksten og i forhold til publikum, både før og etter monopolets fall.

Fra fotballbegivenhet til fjernsynsbegivenhet

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Hovedutviklingen for selve produksjonspraksisen for fjernsynssport ser ut til å ha gått fra en situasjon hvor sportsbegivenheten stod i sentrum til en praksis hvor seernes opplevelse av sportsbegivenheten ble viktigere.

Denne vektleggingen av publikumsvennlige overføringen startet i endrede produksjonspraksiser hos RadioSporten i NRK på 1960-tallet og kan også spores til amerikansk sportsproduksjon.

I 1963 var fjernsynsoverføringen av cupfinalen i fotball for menn preget av overføring og dokumentasjon. Kameraet var en ”flue på veggen”, som passivt sendte og dokumenterte det som skjedde ute på gressmatta.

Nå griper mediene aktivt inn i sendingene, og redigerer begivenheten ved å sende nærbilder av situasjonene på banen, med fokus på syndebukk, offer og dommeren.

- Fotball på TV har gått fra å være en fotballbegivenhet til å bli en fjernsynsbegivenhet.

TV-sporten er flaggskipet

Mona K. Solvoll.

Sportsoverføringene har til enhver tid posisjonert seg ”korrekt” i forhold til den rådende programpolitikken i NRK.

Produksjonspraksisen til sporten har klart å balansere kravene til underholdning, folkeopplysning, nasjonsoppbygning og objektiv journalistikk.

TV-sporten har tilpasset seg for til en hver tid å legitimere sin egen eksistens både i forhold til radiosendinger, andre programmer, økonomiske hensyn, publikums ønsker og behov og NRKs overordnede strategi.

- Uten sporten ville ikke NRK ha vært der de er i dag, hevder Solvoll.

Referanse:

Doktorgradsstudent Mona Kristin Solvoll disputerte tirsdag 20. januar 2009 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “Televised sport - exploring the structuration of producing change and stability in a public service institution”.

Powered by Labrador CMS