Gluten, en naturlig bestanddel i blant annet hvete, forårsaker reaksjoner i kroppen som kanskje kan kobles til migreneanfall, tror forsker.

Forsker tror gluten kan forårsake migrene

Det gjelder for de med cøliaki, men kanskje også for migrenepasienter som ikke har denne diagnosen. Men en norsk ekspert stiller seg kritisk til konklusjonen.

I en nylig publisert kronikk på det engelske nettstedet The Conversation, skriver Lauren Green at hun ofte anbefaler sine migrenepasienter å begynne med et glutenfritt kosthold. Gluten er en naturlig bestanddel i hvete, bygg og rug.

Green er klinisk ernæringsfysiolog og nevrolog ved University of Southern California som spesialiserer seg i behandling av hodepine.

Hun mener gluten kan være en utløsende faktor for migrenepasienter som har cøliaki – og kanskje også for de ikke har denne diagnosen.

Det blir nokså spekulativt, mener Lars Jacob Stovner, som er professor i nevrologi og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.

Betennelsesreaksjon gir hodepine

I kronikken forklarer Green hvordan reaksjonen immunforsvaret har på gluten hos de med cøliaki kan forårsake hodepine.

Når noen med cøliaki får i seg gluten, tror immunforsvaret at glutenet er en inntrenger på linje med et virus eller en bakterie, som må utslettes. Problemet, skriver Green, er at immunforsvaret også angriper friskt vev i kroppen. Det skaper en betennelsesreaksjon, som også kan gi hodepine.

Men denne betennelsesreaksjonen er ikke det eneste Green legger til grunn i sin forklaring på hvordan gluten kan forårsake migrene.

Kan et signalstoff være ansvarlig?

Migrene er en vrien diagnose. Til tross for at migrener ble beskrevet for mer enn 2000 år siden av Hippokrates, vet vi enda ikke helt hva som utløser dem, skriver Lars Edvinsson og kolleger i en kronikk tidligere publisert hos forskning.no.

Men det vi vet, er at en samling av nerver som kjenner smerte i ansiktet, trolig kan kobles til migrene. Disse nervene skiller ut et signalstoff kalt CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). Signalstoffet gjør at blodårene i hinnen som ligger rundt hjernen, utvider seg. Dette fører til hevelser og irritasjon, noe som igjen utløser smerte, skriver Green.

Green tror at betennelsesreaksjonen fra gluten kan aktivere nervene som skiller ut dette signalstoffet, og dermed forårsake et migreneanfall.

At CGRP kan forårsake migrene, er ikke ukjent. Allerede tidlig på 1990-tallet kunne forskere påvise at dette signalstoffet ble utskilt i forbindelse med et migreneanfall. Edvinsson og kolleger skriver i sin kronikk at medisiner som motvirker effekten dette signalstoffet har, er godkjent i USA og trolig vil bli godkjent i Europa i løpet av kort tid.

Anbefaler også migrenepasienter uten cøliaki å kutte ut gluten

Green skriver videre at dersom du har cøliaki og sliter med migrene, er løsningen i teorien enkel: Kutt gluten fra kostholdet. Men hva med migrenepasienter som ikke har cøliaki? Burde de få den samme anbefalingen? spør Green i kronikken.

Hun mener det kan være verdt et forsøk og viser til det som kalles Ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Det vil si at personen har mange av de samme symptomene som de med cøliaki, men ikke den samme immunreaksjonen. Du kan lese mer om tilstanden på Norsk cøliakiforenings nettsider.

Greens erfaring er at migrenepasienter som er glutensensitive, får færre og mindre alvorlige migreneanfall når de kutter ut gluten. Hun mistenker at det kan være fordi det blir mindre fare for en betennelsesreaksjon som igjen fører til smerte.

Norsk ekspert: – Spekulativt

– At sykdommen cøliaki kan gi mer hodepine og at denne blir bedre når pasientene settes på glutenfri diett er ganske godt dokumentert, skriver hodepine-ekspert Lars Jacob Stovner i en e-post til forskning.no.

Han har lest gjennom Greens kronikk og forteller at teorien hennes kan forklare en eventuell sammenheng, og inneholder elementer som kan være riktige. Likevel er han skeptisk til konklusjonen hun drar:

– I kronikken nevnes imidlertid ingen studier som underbygger påstanden at gluten forårsaker migrene hos personer uten cøliaki, annet enn at forfatteren har sett at en del av pasientene hennes blir bedre uten gluten.

– For meg blir dette nokså spekulativt, skriver forskeren.

– Migrenepasienter blir utsatt for mye feilinformasjon

Selv om Green har sett forbedring hos sine pasienter uten cøliaki, er det ikke sikkert at det er en direkte sammenheng mellom et glutenfritt kosthold og mindre migrene:

– Det er umulig å påvise noen reell effekt ut fra ren klinisk observasjon av egne pasienter. Det skyldes blant annet at migrene er en sykdom som hos de fleste varierer i perioder med hensyn til hvor ofte man får anfall og hvor alvorlige de er, mener Stovner.

Han forklarer at når forskere gjennomfører studier på nye medisiner mot migrene, er det alltid deltakere som blir friskere, selv om de har fått placebomedisin.

– Det kan nok delvis skyldes en psykologisk placeboeffekt, men også i stor grad at pasienter oppsøker lege og inkluderes i studier når de har en dårlig periode, og da vil mange etterpå få en periode der de spontant blir bedre.

Stovner vil ikke stole på Greens observasjoner før en placebokontrollert, dobbeltblindet studie hvor migrenepasienter utsettes for matvarer som enten inneholder eller ikke inneholder gluten, er gjennomført.

– Generelt synes jeg migrenepasienter blir utsatt for mye feilinformasjon om ditt og datt som utløser hodepinen. Mye av det er det lite hold i, og pasientene får unødvendige begrensninger i livsførselen, mener Stovner.

Powered by Labrador CMS