Ny forskning viser at de med cøliaki har spesielle immunceller som angriper gluten. Disse cellene har forskerne funnet hos pasienter med andre autoimmune sykdommer. (Illustrasjonsfoto: fusebulb / Shutterstock / NTB scanpix)
Ny forskning viser at de med cøliaki har spesielle immunceller som angriper gluten. Disse cellene har forskerne funnet hos pasienter med andre autoimmune sykdommer. (Illustrasjonsfoto: fusebulb / Shutterstock / NTB scanpix)

Cellene som er sentrale for cøliaki koblet til andre autoimmune sykdommer

Immuncellene som reagerer på gluten hos de med cøliaki, har helt spesielle kjennetegn. Forskere har nå funnet de samme cellene hos pasienter med andre typer autoimmune sykdommer.

Autoimmune sykdommer rammer mange mennesker. Ved slike tilstander angriper immunforsvaret kroppens egne celler og bestanddeler.

Kjente autoimmune sykdommer er leddgikt, MS, diabetes type 1, systemisk sklerose, psoriasis og cøliaki.

Vi har ennå ikke klart å utvikle en effektiv behandling mot slike sykdommene, bortsett fra noen få unntak. To viktige grunner til dette er at vi ikke vet hva det er i kroppen som blir angrepet, og at vi ikke har funnet de sentrale immuncellene som angriper det de anser som farlig.

Nå viser en studie fra Universitetet i Oslo at immuncellene som reagerer på gluten og dermed driver sykdommen ved cøliaki, har en helt egen profil.

Det viste seg også at pasienter med andre autoimmune sykdommer har et høyt antall av samme type celler i blodet.

Det tyder på at det er en helt spesiell type celler driver flere autoimmune sykdommer.

Studien gir håp om at vi kan finne årsakene til flere autoimmune sykdommer og kanskje ny behandling av sykdommene.

T-celler angriper noe som er ufarlig

For å forstå hva forskerne har kommet frem til må vi først se på hva som skjer ved cøliaki og andre autoimmune sykdommer.

– En type immunceller kalt T-celler skiller mellom det som er farlig og det som er ufarlig. Ved cøliaki og andre autoimmune sykdommer styrer T-cellene et angrep mot noe som egentlig burde være ufarlig, forklarer Asbjørn Christophersen, en av forskerne bak studien.

Cøliaki er nøkkelen

– Vi vet mye om hvordan ulike autoimmune sykdommer ser ut utenfra, og vi vet at kroppens egne celler blir ødelagt. Vi vet likevel ikke helt konkret hva immuncellene gjenkjenner og vi har ikke klart å finne de immuncellene som står bak sykdomsutviklingen.

– Cøliaki er den eneste autoimmune sykdommen der vi vet hva immunforsvaret tror er farlig, nemlig gluten. Vi vet også at T-celler som gjenkjenner gluten er sentrale i utviklingen av cøliaki.

Samme type celler ved lupus og sklerose

T-cellene som gjenkjenner gluten hos cøliakipasienter er alle like på overflaten. I tillegg tilhører de en veldig liten undergruppe av T-celler.

– Det spesielt interessante er at personer med andre autoimmune sykdommer hadde et høyt antall av samme type T-celler i blodet. Hos friske derimot, fant vi svært få slike celler. De andre sykdommene vi undersøkte var lupus og sklerose, forklarer forskeren.

– Fordi disse cellene er så sentrale i cøliaki, tyder studien på at vi har funnet celler som er sentrale også ved andre autoimmune sykdommer.

Forskerne fant T-cellen med den unike signaturen hos pasienter med andre typer autoimmune sykdommer. (Illustrasjon: SMART Servier Medical Art, modifisert av Asbjørn Christophersen)
Forskerne fant T-cellen med den unike signaturen hos pasienter med andre typer autoimmune sykdommer. (Illustrasjon: SMART Servier Medical Art, modifisert av Asbjørn Christophersen)

Viser ikke at gluten har noe med andre autoimmune sykdommer

Forskerne så at cellene som gjenkjenner gluten som farlig, har en helt særegen profil. Denne profilen består av en kombinasjon av spesifikke molekyler eller proteiner på celleoverflaten.

Forskerne fant altså mange flere celler med den spesielle profilen hos pasienter med cøliaki, systemisk sklerose og lupus enn hos friske, og hos cøliakerne gjenkjenner disse cellene gluten.

– Det studien derimot ikke viser, er at gluten har noe å gjøre med andre autoimmune sykdommer. Det er viktig å poengtere, sier Christophersen.

Håper å utvikle ny medisin

– Nå er håpet at vi kan finne hva immuncellene gjenkjenner og angriper i andre autoimmune sykdommer, sier forskeren.

– Vi håper og tror at vi også kan bruke kunnskapen til å utvikle medikamenter som tar ut disse sentrale cellene ved autoimmun sykdom. Vi ønsker altså å få til noe tilsvarende som det forskere de siste årene har fått til med immunterapi mot kreft.

Referanse:

Christophersen, A. m.fl: Distinct phenotype of CD4+ T cells driving celiac disease identified in multiple autoimmune conditions. Nature (2019) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS