Fossil fisk fra den forlengst forsvunne kjempeinnsjøen Lake Mega-Chad. (Foto: University of Royal Holloway London)

Gigantisk innsjø i Sahara forsvant på kort tid

En gang fantes en enorm innsjø i Sahara. Men så tørket den inn i løpet av bare noen hundre år.

Sahara har ikke alltid vært et goldt og ugjestmildt sted. For rundt 15 000 år siden begynte en våtere periode. Rester etter både mennesker, flodhester og løver vitner om langt grønnere tider.

Men tiden i eden varte ikke evig. For 5000 år siden var ørkenens frodige fortid forbi.

Forskerne er imidlertid ikke helt sikre på hva som skjedde den gangen. Noen tegn tyder på at det skjedde en gradvis uttørking igjennom årtusener. Men andre peker mot et plutselig skifte i klima.

Nå mener britiske forskere de har funnet flere tegn til en rask omveltning. En forhistorisk kjempeinnsjø ser ut til å ha forsvunnet bare i løpet av noen århundrer.

Enorm sjø

Forsker Simon J. Armitage og kollegaene har tatt utgangspunkt i Tsjadsjøen, som ligger på grensa til landene Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun. Den er fortsatt en stor innsjø.

Men dagens innsjø er bare en brøkdel av sitt tidligere selv. I Afrikas våte periode steg sjøens bredder til det enorme innhavet Lake Mega-Chad, som dekket et område på hele 360 000 kvadratmeter. Det er nesten like stort som hele Norges landareal.

Tsjadsjøen er fortsatt en stor innsjø, men bare en brøkdel av hva den en gang var. De hvite flekkene er skyer av støv fra Bodélé-området virvles opp av vinden. For noen tusen år siden sto dette tørre området under vann. (Foto: NASA)

Nå har Armitage og kollegaene brukt satellittmålinger til å se hvordan strandlinja til Lake Mega-Chad endret seg igjennom tidene. De mener dette er et godt mål på klimaet i området. Siden sjøen var grunn og hadde stor overflate, ville endringer raskt merkes på vannstanden.

Raskt fra viktig vann til viktig støv

Dataene vitner om en plutselig og dramatisk endring av klimaet i den sørlige delen av Sahara, antagelig som følge av endringer i monsunsystemene. I løpet av bare noen hundre år var størsteparten av Lake Mega-Chad forvandlet til støvete sletter.

I dag er nettopp disse slettene faktisk en kjempekilde til flygende støv som følger luftstrømmene helt over havet til Sør-Amerika. Forskere har ansett nettopp de uttørkede delene av Lake Mega-Chad som er hovedkilden til gjødsel for regnskogen i Amazonas.

I disse skogområdene vasker regnvannet raskt med seg næringsstoffene i jorda. Derfor er en ytre kilde til nye næringsstoffer viktig. Slik kan det se ut som om en fordums innsjø kan holde liv i dagens regnskog.

Men historien stemmer likevel ikke helt.

Kanskje ikke så viktig likevel

Satellittdataene fra Lake Mega-Chad viser at ikke alle områdene av kjempeinnsjøen tørket ut med en gang. En mindre innsjø ble værende igjen i Bodélé-fordypningen, inntil også det fordampet fullstendig for 1000 år siden.

Og det er nettopp dette stedet som er opphavet til mesteparten av støvet som virvles opp. Dermed kan ikke området ha gjødslet Amazonas i mer enn 1000 år, skriver forskerne, som konkluderer:

Dette antyder at Bodélé-støvet enten ikke spiller en så viktig rolle som vi har trodd, eller at det bare har gjort det de siste 1000 åra.

Referanse:

S. J. Armitage, C. S. Bristow & N. A. Drake, West African monsoon dynamics inferred from abrupt fluctuations of Lake Mega-Chad, PNAS, juni 2015. Sammendrag. DOI: 10.1073/pnas.1417655112.

Powered by Labrador CMS