Slik så det ut da saltstaver ble installert av Statens vegvesen på kvikkleirefeltet til Nasjonale Geoforsøksfelt (NGTS) Tiller-Flotten i Trondheim.
Slik så det ut da saltstaver ble installert av Statens vegvesen på kvikkleirefeltet til Nasjonale Geoforsøksfelt (NGTS) Tiller-Flotten i Trondheim.

Salt kan hindre kvikkleireskred, men det tar lang tid

Brønner med salt kan bores ned i grunnen for å stabilisere kvikkleire, også på steder hvor det allerede er bygd. Men det kan ikke brukes ved akutt skredfare.

Før utgravingen ved utbygging av Ring 3 gjennom Ulvensplitten i Oslo, ble det boret brønner med salt inn i bakken. Målet var å stabilisere kvikkleiren i området rundt brønnene. Men metoden tar lang tid.

Tonje Eide Helle er geotekniker og jobber hos Multiconsult, og tok en doktorgrad om temaet ved NTNU for få år siden. Multiconsult bistår nå NVE i den akutte operasjonen etter skredet i Gjerdrum.

- Saltstabilisering vil si at det installeres brønner fylt med saltet kaliumklorid i kvikkleira, forklarer Helle.

Saltet sprer seg i leira over tid, som følge av diffusjon. Det betyr at det vil ta tid å oppnå ønsket effekt.

Salt-stabilisering kan ikke benyttes i områder der det er akutt skredfare, ifølge geotekniker Tonje Eide Helle.
Salt-stabilisering kan ikke benyttes i områder der det er akutt skredfare, ifølge geotekniker Tonje Eide Helle.

Vil hindre spredning av skred

Helle dokumenterte effekten av saltet kaliumklorid i kvikkleire og hvor lang tid det ville ta å stabilisere kvikkleiren, i doktoravhandlingen sin.

- Det vil si hvor lang tid det tar å endre leira slik at den ikke blir flytende ved overbelastning eller omrøring, slik som kvikkleire blir, sier Helle til forskning.no.

Ved å endre kvikkleirens egenskaper på denne måten vil et eventuelt skred i foten av en skråning ikke spre seg til et større, slik som i kvikkleire, forklarer hun.

Saltmetoden tar tre år

Men metoden tar lang tid.

- Det vil ta omtrent tre år å stabilisere leirevolumet tilstrekkelig mellom brønner med en senteravstand på to meter, forteller Helle.

Derfor er saltstabilisering en metode som kan brukes i forkant av utbyggingsprosjekter, i områder hvor område-stabiliteten er en utfordring for å kunne gjennomføre prosjektet, sier hun.

Kan sikre boliger i utsatte strøk

Under arbeidet med doktorgraden ved NTNU, installerte hun enkeltstående brønner for å studere effekten på de geotekniske egenskapene i leira rundt brønnene.

Hun så også på hvor lang tid det ville ta å stabilisere kvikkleira.

- Hovedkonklusjonen var at saltet kaliumklorid fører til varig forbedrede egenskaper i kvikkleira, som er nok til at utviklingen av store bakovergripende skred forhindres, sier hun.

- Kan det være aktuelt å bruke saltstabilisering i utsatte boligområder?

- Ja, saltstabilisering kan benyttes for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur i kvikkleire-områder, sier Helle.

Ulempen med metoden er at det tar tid før stabiliserende effekt er oppnådd.

Stengene som stikker opp av bakken er ikke saltbrønner, men poretrykksmålere. Målerne ble brukt for å se hvordan selve installasjonsarbeidet påvirket kvikkleiren.
Stengene som stikker opp av bakken er ikke saltbrønner, men poretrykksmålere. Målerne ble brukt for å se hvordan selve installasjonsarbeidet påvirket kvikkleiren.

Salt kan ikke brukes ved akutt skredfare

Men salt-stabilisering kan ikke benyttes i områder der det er akutt skredfare, forteller hun.

Årsaken er at det tar tid før stabiliserende effekt er oppnådd.

Saltstabilisering er foreløpig ikke brukt som skredsikring.

- Det er fordi vi har begrenset dokumentasjon, og fordi vi mangler kostnadseffektive installasjonsmetoder, sier Helle.

Ble brukt ved bygging av Ring 3 i Oslo

Salt-stabilisering er hittil bare brukt i fullskalaforsøk før utbygging av Ring 3 gjennom Ulvensplitten i Oslo i 1972, for å stabilisere kvikkleire før utgraving.

På sikt kan saltstabilisering brukes til å forbedre grunnforholdene i forkant av utbygging, slik at område-stabiliteten ikke blir avgjørende for om området kan bebygges eller ikke.

- Men det forutsetter at det blir utviklet skånsomme, kostnadseffektive installasjonsmetoder, understreker Tonje Helle.

Store kostnader

Sammen med kolleger i Multiconsult har hun prøvd ut ulike installasjonsprosedyrer i samarbeid med Stjørdal kommune, Statens vegvesen, NVE, Bane Nor og NGI.

De evaluerte nytten i forhold til pris og innvirkning på klima og miljø. Forskningsprosjektet fikk støtte fra Regionale forskningsfond Midt-Norge.

- Vi fant skånsomme og trygge prosedyrer å gjøre saltstabilisering av kvikkleire på, som også ivaretar miljøet. Kostnadene er likevel store, sier hun.

Derfor er det fortsatt et behov for å utvikle kostnadseffektive installasjonsmetoder for å kunne realisere saltstabilisering som sikringstiltak i kvikkleireområder.

Kan sikre byggeprosjekter der annet ikke er mulig

Metoden vil kunne sikre gjennomføring av byggeprosjekter både i offentlig og privat regi.

Likevel vil konvensjonelle sikringstiltak, som terrenginngrep, kalk-/sementpeler fortsatt være mer aktuelt.

- Saltstabilisering vil være et alternativ i områder der ikke er mulig eller ønskelig å gjennomføre vanlige tiltak, sier Tonje Helle.

Referanser:

Tonje Eide Helle mfl: Effectiveness of resistivity cone penetration tests in salt-treated highly sensitive clay. Sammendrag. 2017

Powered by Labrador CMS