Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Mann løper på sti med hund i bånd.
Bevegelse og trening kan lindre.

Å være fysisk aktiv gir høyere toleranse for smerte

Økt fysisk aktivitet kan dermed ha potensial i behandling av kroniske smerter.

Blant mer enn 10.000 voksne personer så hadde de som var fysisk aktive høyere smertetoleranse enn de som var stillesittende. Det viser ferske forskningsresultater fra UiT Norges arktiske universitet og Tromsøundersøkelsen.

– Du må ikke være toppidrettsutøver for å ha effekt av å være aktiv. Men enhver økning i aktivitetsnivå later til å henge sammen med mindre smerte og mer smertetoleranse, sier forsker Anders Årnes fra UiT. Han står bak studien sammen med kolleger.

Funnene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Plos One 24. mai 2023.

Måtte senke hånden i iskaldt vann

For å finne ut sammenhengen mellom fysisk aktivitet og smertetoleranse, analyserte Årnes og kollegene data fra 10.732 norske voksne fra den store befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen.

Forskerne brukte data fra to runder av Tromsøundersøkelsen. Den ene utført fra 2007 til 2008. Den andre fra 2015 til 2016.

For å teste smertetoleranse måtte deltakerne senke hånden i iskaldt vann som var tre grader celsius. De måtte også selv rapportere om sitt fysisk aktivitetsnivå.

Testing av smertetoleranse skjer ved å senke hånda ned i iskaldt vann.
Testing av smertetoleranse skjer ved å senke hånda ned i iskaldt vann.

– Jeg jobbet selv med datainnsamlingen av disse dataene og testet hundrevis av forskningsdeltakere. Det er ingen tvil om at smertestimuluset oppleves svært sterkt for veldig mange. Meg selv inkludert, sier Årnes.

Han forklarer at påvirkningen av kulde er så sterk at den utløser et smertesignal fordi kroppen skal stimuleres til å beskytte seg fra vevsskade.

Å bli fysisk aktiv kan være en fordel

Det viste seg at deltakere som oppga å være fysisk aktive i begge rundene av undersøkelsen, hadde høyere smertetoleranse enn de som fortalte om en stillesittende livsstil i begge rundene.

Deltakere med høyere samlet aktivitetsnivå hadde høyere smertetoleranse. De som hadde mer aktivitet i 2015/2016 enn i 2007/2008, hadde et høyere samlet nivå av smertetoleranse.

– De mest aktive har estimert 20 sekunder høyere toleranse enn de minst aktive; det er en ganske stor forskjell, sier Årnes.

doktorgradsstipendiat Anders Årnes fra UiT
– Ved å trene får man erfaring med å føle ubehag i en ufarlig og lystbetont setting, sier forsker Anders Årnes.

Forskningsfunnene antyder at økt fysisk aktivitet kan være en mulig strategi for å lindre eller avverge kroniske smerter. Men det trengs fortsatt forskning på om det faktisk er en årsak-virkning-sammenheng mellom aktivitet og smertetoleranse, og mulige behandlingsmetoder må utforskes.

Men funnene er tydelige.

– Å bli eller holde seg fysisk aktiv over tid kan være til fordel for smertetoleransen din. Uansett hva du gjør, er det viktigste at du gjør noe.

– Både dyreforsøk og eksperimentelle menneskeforsøk har vist at å øke fysisk aktivitet vil kunne øke smertetoleranse og både forebygge og forbedre kronisk smerte. Resultatene fra denne studien sammen med andre vi har gjort, antyder at dette kan være tilfellet jevnt over i en hel populasjon, ikke bare i en nøye utvalgt liten gruppe uten andre forstyrrende faktorer, sier forskeren.

Trene mest mulig?

Gjelder det da å trene mest mulig for å håndtere smerter som kan dukke opp i løpet av livet? Vil man da være i bedre stand til å takle smerter i forbindelse med akutte skader, fødsler og andre ting som skjer i livet?

– Jeg tenker at effekten av fysisk aktivitet på smertetoleranse står seg godt for de fleste grupper i befolkningen, selv om det selvsagt kan finnes grupper og individer som dette ikke er tilfellet for, sier Årnes.

Han forklarer at slike eksperimentelle stimuli ikke er direkte overførbare til andre smerter vi opplever som en del av livet, men sier noe om hvordan vi som individ er rigget til å håndtere slike signaler.

Så spiller jo andre ting som forutsigbarhet og engstelse, kontekst og kontroll over situasjonen inn på hvordan vi fortolker en smerte.

– Det gir kanskje mening at de fleste vil håndtere en fødselssmerte mer konstruktivt enn en brannskadeutløst smerte. Men med det man ser skjer med smertefølsomheten til de som trener strukturert over tid, tenker jeg det er noe i dette med at man gjennom regelmessig aktivitet trener seg i å håndtere smerte på en annerledes måte. Man får erfaring med å føle ubehag i en ufarlig og lystbetont setting, og kan kanskje dra veksel på denne når man møter på smerter i andre sammenhenger, sier forskeren.

Påvirker nervesystemet

Han forteller at det også er mye som tyder på at nervesystemet håndterer signaltrafikken annerledes når man er vant med å være aktiv.

Dette gjør at man kanskje ikke trenger reagere like kraftig på en smertefull opplevelse som man ellers ville gjort. Så er det et godt spørsmål om dette er mest en 'født sånn' eller 'blitt sånn' effekt.

– Jeg tenker det mest sannsynlig er en god blanding, men at det ikke er noen grunn til at enkeltes nervesystem skulle fungere slik mens noen andres ikke gjorde det, sier Årnes.

Referanse:

Anders Pedersen Årnes mfl.: Longitudinal relationships between habitual physical activity and pain tolerance in the general population. Plos One, 2023. Doi.org/10.1371/journal.pone.0285041

Powered by Labrador CMS