- Når vi gjør noe vi liker sammen med noen vi er glad i, gjør det godt. Samtidig vet vi at flere barn og unge blir holdt utenfor slike samhold, skriver kronikkforfatterne. (Foto: Elena Yakusheva / Shutterstock / NTB scanpix)

Kommunen har ansvar for å bidra til en meningsfylt fritid for alle barn og unge

KRONIKK: Ikke alle barn og unge har tilgang til meningsfulle fritidsaktiviteter. Det er det kommunens ansvar å gjøre noe med.

Forventningsfulle barn venter spent på at turninga skal starte opp igjen etter sommerferien. En uke før oppstart får de beskjed om at det ikke blir turning før etter høstferien. Og kanskje må de vente enda lengre. Begrunnelsen er at det fortsatt pågår renoveringsarbeid i gymsalen det lokale idrettslaget leier.

Kommunen har gitt beskjed for sent slik at det ikke finnes alternative lokaler å oppdrive. Det resulterer i at mange barn står uten fritidstilbud i flere uker. Flere av jentene dette rammer, har deltatt på denne aktiviteten sammen i flere år.

De gleder seg til hver treningsøkt. Både fordi de liker det de gjør der, men ikke minst fordi de gjør det sammen med vennene sine. De føler en tilhørighet til selve aktiviteten og hverandre.

Flere barn og unge blir holdt utenfor

Og det er noe av det som gjør deltagelse i fritidsaktiviteter så viktig. Når vi gjør noe vi liker sammen med noen vi er glad i, gjør det godt. Samtidig vet vi at flere barn og unge blir holdt utenfor slike samhold. Tall fra Ungdata viser at 12 prosent av elevene både på ungdomsskoletrinnet og på videregående skole ikke har vært med i en fritidsorganisasjon etter fylte ti år.

Foreldres økonomiske bekymringer, etnisk tilhørighet, funksjonsnedsettelse og manglende aktivitetskompetanse kan stå i veien for deltagelse. Med aktivitetskompetanse mener vi for eksempel kunnskap om selve aktiviteten eller kunnskap om hvordan man skal oppføre seg i akkurat denne sammenhengen.

Høye kontingenter, krav om dugnadsinnsats og prestasjonsjag ekskluderer barn og unge.

Manglende deltagelse i fritidsaktiviteter knyttes gjerne til uheldige konsekvenser som ensomhet, kriminalitet og rus. Vi hevder at det er kommunens ansvar å bidra til en meningsfylt fritid for alle.

Kommunene både kan og bør bidra

Vi har innhentet gode eksempler på hvordan en kommune faktisk jobber for å bidra til en meningsfylt fritid for alle sine yngre innbyggere. Gjennom målretta arbeid har de ansatte klart å heve statusen til fritidsfeltet i kommunen. I denne kommunen likestilles fritiden nå med tiden barna tilbringer i hjemmet og på skolen.

Mange ansatte mener det er like viktig at barna har en meningsfylt fritid som at de mestrer skolehverdagen. På bakgrunn av denne forståelsen har det blitt foretatt omorganiseringer innad i kommunen. Omorganiseringene har ført til at de ulike etatene samarbeider tettere for å sikre barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Når det foreligger et slikt samarbeid, kan vi unngå at bygningsetaten drøyer med å gi beskjed om fortsatt pågående renovering som vil gå ut over barn og unges fritid.

Tilbyr gratis bowling og spillekvelder til ungdommene

Kommunen har søkt om og fått tilskudd fra fattigdomsmidlene slik at de kan tilby gratis aktiviteter. Aktivitetene foregår på ettermiddager og i ferier. Tilbudet er ikke behovsprøvd, så det er åpent for alle å melde seg på. Tidligere erfarte de ansatte at det ikke var så populært å delta i de aktivitetene kommunen stod ansvarlig for. «Det er bare de sære som går på klubben!» kunne de høre ungdommene si.

Gjennom en iherdig markedsføring via sosiale medier og skolene har kommunen imidlertid klart å løsrive aktivitetene fra denne merkelappen og de opplever at aktivitetene de initiere er attraktive for de fleste. «Noen melder seg på fordi mamma og pappa jobber. Noen melder seg på fordi de har en spesiell interesse for den aktiviteten vi inviterer til, mens andre melder seg på fordi de er ensomme» sa en av de ansatte vi snakket med.

Ungdommene kan for eksempel melde seg på en fritidsgruppe som drar på kino, bowling eller turer i nærområdet. I tillegg inviteres deltagerne i gruppen med på hobby- og spillekvelder eller matlaging i fellesskap.

Samarbeider med de frivillige organisasjonene

For å kunne tilby aktiviteter som er lokalt forankret, har kommunen henvendt seg til de lokale frivillige organisasjonene. Eksempler på slike organisasjoner kan være Røde kors, den lokale badmintonklubben og det lokale kunst og håndverkslauget. En rekke offentlige styringssignaler fremhever verdien av samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentligheten.

Vi har fått høre at et slikt samarbeid kan være gunstig for å gi flere muligheten til gode erfaringer gjennom deltagelse i fritidsaktiviteter. Det de ulike partene da må tenke på, er at de mest sannsynlig har ulike formål med aktivitetene. Mens fotballklubben ønsker å rekruttere flere medlemmer og dermed øke sin inntekt, har kommunen som mål at aktiviteten skal forhindre sosiale avvik som eksempelvis ensomhet, kriminalitet og rus. Ulike formål bør ikke stå i veien for et framtidig samarbeid.

Vi oppfordrer kommunene til et tettere samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner for å bidra til en meningsfylt fritid for alle barn og unge.

Powered by Labrador CMS