Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Publikummere oppfatter det digitale formatet som et alternativ til det fysiske i en spesiell tid, men savnet det sosiale og «festivalfølelsen».

Krevende å arrangere festivaler på nett

Det er rett og slett ikke like gøy.

Programmene var lagt og arrangører over hele landet så fram til festivalsommeren da verden brått ble snudd opp-ned i fjor vår og folk ikke lenger kunne møtes.

De måtte på kort tid bestemme seg for om de ville avlyse alt eller flytte arrangementene til digitale plattformer.

Nå har forskere fra Telemarkforskning og Høgskolen i Innlandet studert hvordan det gikk med de digitale festivalene. De har undersøkt fire mindre festivaler som på ulik måte la om til digital, audiovisuell formidling våren og sommeren 2020.

Antallet publikummere var betydelig lavere enn normalt, og publikum var blandet i sin mottakelse av tilbudet, viser studien.

– En hovedkonklusjon er at de digitale festivalgjengerne opplevde dette som noe helt annet enn en vanlig festival og at de savnet det sosiale, sier en av forskerne bak rapporten, professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Roel Puijk.

Professor Roel Puijk ved Høgskolen i Innlandet.

Ulike festivaler, ulike løsninger

Både filmfestivalen Amandusfestivalen og Digitale festspel (Dei nynorske festspela), ble gjort heldigitale.

Peer Gynt-stemnet i Gudbrandsdalen og Litteraturdagane i Vinje kombinerte fysisk oppmøte med digital formidling.

Festivalene beholdt i varierende grad sitt planlagte program.

– De valgte ulike løsninger, noe som henger sammen med hva slags publikum de henvender seg til, men også med hvor strenge smitteverntiltakene var på festivaltidspunktet, sier Puijk.

Video-overføringene fra festivalene la vekt på å vise fram utøvere og deres budskap uten mange visuelle virkemidler.

– Overføringene beholdt mye av karakteren til en sceneopptreden, med lange tagninger og forsiktige kameravekslinger, sier Puijk.

Publikum savnet det sosiale

Forskerne sendte ut en spørreundersøkelse til deltakerne på Litteraturdagane i Vinje og Digitale festspel og gjorde intervjuer av et mindre utvalg.

De aller fleste deltok på tross av at festivalen var gjort digital, og ikke på grunn av. De oppfattet det digitale formatet som et alternativ til det fysiske i en spesiell tid, ikke som noe som kan erstatte festivalene slik vi kjenner dem. De savnet det sosiale og «festivalfølelsen».

Publikum oppfattet at de var på ett enkeltarrangement mer enn at de var på en festival med mange arrangementer.

Alt i alt tyder funnene på at publikum opplever slike digitale festivaler som en opplevelse som ikke kan sammenlignes med en fysisk festival.

– Som seer hjemme går man glipp av alle opplevelser rundt framføringene. Under en festival er man vanligvis på flere arrangementer, kanskje oppholdet inkluderer overnatting, og man er gjerne sammen med venner og kjente både under forestillingen og i pausene, sier Roel Puijk.

Må tenke gjennom hvem de vil nå

Også i år skaper smitteverntiltak problemer for gjennomføring av festivaler, og det kan bli flere digitale løsninger.

Puijk mener arrangørene må tenke nøye gjennom målgruppe og hensikt og differensiere tilbudet.

Det å skape fellesskapsfølelse på nett er en krevende oppgave og det er viktig med en lokal forankring. Studioopptak gjort i Oslo kan fungere dårlig.

– Festivalformidling på nett krever egnede formater, ellers blir det gjerne dårlige TV-programmer fordi man ikke har samme ressurser som TV-kanalene. Eksperimentering med lavteknologiske tilbud kan være en løsning. Man ser for eksempel hvordan en del musikere har laget enkle intime hjemmekonserter, sier professoren.

Litteraturdagane i Vinje går av stabelen den siste helga i august i år. I fjor ble hele festivalen strømmet digitalt, men i år ser arrangøren etter andre muligheter.

– For oss betyr dette at vi nå vil prøve å finne nye måter å nå publikum på med digitale tilbud som er bygd opp som digitale fra bunnen av. Det er mye som tyder på at vi må gjøre tilpassinger i år også. Kanskje kommer det noe godt ut av det, som kan bli stående som nyttig for framtida uavhengig av koronaen, sier arenaleder ved Vinjesenteret, Kristian W. Rantala til festivalens nettsider.

Oppdragsgiver for studien er Nynorsk kultursentrum/Litteraturdagane i Vinje.

Referanse:

Roel Puijk mfl.: Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien. Forskningsrapport fra Høgskolen i Innlandet, 2021.

Powered by Labrador CMS