Hør den siste epsioden av podcasten Frankrike forklart.

Hvordan vil Frankrike og Storbritannia samarbeide fra hver sin side av EU-gjerdet?

PODCAST: Brexit har skapt mye støy i forholdet mellom Storbritannia og Frankrike.

Frankrike og Storbritannia har hatt en komplisert historie sammen som har vært preget av gjensidig fascinasjon og mistenksomhet.

Som naboland er Storbritannia uansett en svært viktig partner for Frankrike. Det gjelder blant annet handel, diplomati og sikkerhetspolitikk.

Brexit-prosessen har skapt mye støy i dette bilaterale forholdet siden 2016. Det hjalp heller ikke at den som var ansvarlig for forhandlingsprosessen mellom EU og Storbritannia var fransk statsborger. Nå er beslutningen tatt og brexit er et faktum.

Samarbeid og egeninteresser

Hvordan vil denne prosessen - og særlig overgangen fra en ramme som man har kjent i over førti år til noe nytt- påvirke forholdet mellom to gamle kolonimakter som tenker ofte likt, men som prioriterte ulike måter å definere sin makt på?

Hvordan vil de samarbeide når de står på hver sin side av EU-gjerdet og har egne nasjonale interesser å ivareta?

Vil disse to atommaktene med fast sete i FN og vetorett fortsatt klare å finne hverandre i en tid hvor spenningen ved Europas grenser øker og tvilen om USAs fremtidige engasjement i Europa sprer seg? Er interessefellesskapet mellom dem sterkere enn det personlige forholdet mellom statsledere og begivenhetsstrømmen?

For å svare på disse spørsmålene har Kjerstin Aukrust og Franck Orban invitert Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved UiO og ekspert på britisk politikk. Alle referanser som oppgis i episoden finner man på Facebook-siden til Frankrike Forklart.

Lytt til episoden her.

Eller sjekk ut profilsiden og flere episoder her:

Powered by Labrador CMS