Forskerne kan ikke konkludere med at det er en direkte årsakssammenheng mellom fotball og yngre celler – det skal framtidig forskning undersøke nærmere.

Fotballspillende menn har celler som er opptil elleve år yngre

Eldre menn som har spilt fotball hele livet, er på cellenivå yngre enn inaktive jevnaldrende, ifølge ny forskning.

Det kan være mange gode grunner til å holde seg aktivt hele livet og også inn i alderdommen.

Det er sunnere for hjertet, vekten, psyken og humøret, og alt sammen kan forlenge livet.

Nå antyder et nytt dansk forskningsarbeid, som nettopp er utgitt i det amerikanske tidsskriftet Progress in Cardiovascular Diseases, at eldre fotballspillere biologisk sett kan være opp mot elleve år yngre enn sin faktiske alder.

I studien har forskerne undersøkt lengden på telomerene, som er et uttrykk for en celles biologiske alder – jo kortere, desto eldre er cellen. Fotballspillere på 65 til 80 år hadde lengre telomerer enn menn som var inaktive.

– Når vi ser på den funksjonelle kapasiteten hos eldre fotballspillere, er de fysiske prakteksemplarer, og i dette studien viser vi at det også angår til uttrykk en yngre biologisk alder i cellene, som potensielt kan relateres til en lengre levetid, forklarer en av forskerne bak den nye studien, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU), Peter Krustrup.

Fotball forbundet med en yngre kropp

Peter Krustrup har siden 2003 forsket på helseeffekter av fysisk aktivitet, særlig fotball.

Forskningen har vist at menn på 65–80 år som har spilt fotball praktisk talt hele livet, har:

  • Samme funksjonelle muskelkraft og balanse som 30-årige utrente menn. Du kan finne studien her.
  • Større knokkeltetthet i beina enn 25-årige utrente menn. Studien finnes her.
  • Oksygenopptak og hjertekarfunksjon som var de 20 år yngre. Den studien kan du lese her.

– Vi har laget mer enn 200 vitenskapelige artikler om sport og helse over de siste 17 årene, og de viser samlet sett at fotball og andre former for sport kan bidra betydelig til å holde eldre mennesker sunne langt inn i alderdommen. Det store spørsmålet er selvfølgelig om sport også kan utsette aldring, sier Krustrup.

Telomerer

Telomerer er gjentatte DNA-basesekvenser som sitter ved enden av kromosomene. Ved hver celledeling blir telomerene kortere, og mye forskning tyder på at telomerenes lengde er avgjørende for en organismes maksimale levetid.

På et tidspunkt når telomerene en kritisk lengde, og da kan ikke cellene dele seg mer. Det fører til programmert celledød, og det kan ha for betydning blant annet organenes funksjon.

Ved for eksempel utvikling av kreft har kreftcellene behov for å kunne dele seg raskt og mange ganger, og det innebærer at de med hjelp fra enzymet telomerase putter byggesteiner tilbake på telomeren så den ikke i samme grad blir forkortet ved hver celledeling.

Høy telomeraseaktivitet og lange telomerer er på den måten et uttrykk for sunne eller unge celler.

Telomerene spiller en rolle for kroppens utløpsdato

I studien har doktorgradstudenten Marie von Ahnen Hagman, i samarbeid med forskere fra Tyskland, blant annet analysert lengden på telomerene i to typer av blodceller hos fire ulike grupper av menn:

  • Eldre fotballspillere på 65 til 80 år som gjennom livet hadde spilt fotball i minst 40 år og fortsatt var fotballaktive.
  • Aldersmatchede eldre menn som ikke hadde trent regelmessig i minimum det siste året.
  • Unge elitefotballspillere på 18 til 30 år som hadde spilt fotball i minst 10 år.
  • Aldersmatchede unge menn som ikke hadde trent regelmessig i minimum ett år.

Resultatet av studien viser at eldre fotballspilleres telomerer i de to typene blodceller var henholdsvis 2,5 prosent lengre i granulocyttene (den ene typen hvite blodlegemer) og 1,3 prosent lenger i lymfocyttene (den andre typen hvite blodlegemer).

Da forskerne sammenlignet telomerlengden mellom de eldre fotballspillerne og de yngre fotballspillerne, kom de fram til at eldre fotballspillere hadde mellom 4,0 og 2,7 prosent kortere telomerer.

– I det perspektivet er 2,5 eller 1,3 prosent en markant forskjell, og ifølge en større amerikansk studie fra 2017 svarer det til en forskjell i biologisk alder på mellom 5 og 11 år, sier Marie von Ahnen Hagman.

Er det virkelig fotball som gjør forskjellen?

Det er en grundig studie, men klinisk professor Stig E. Bojesen fra Gentofte og Herlev Hospital har en innsigelse.

Han påpeker at det ikke er tvil om at det er sunt for både kroppen og den biologiske alderen å spille fotball. Men det er likevel veldig vanskelig å vite hvordan alt sammen henger sammen.

Bojesen peker på at studien som sådan ikke kan avgjøre:

  • Om mennene har en lavere biologisk alder fordi de spiller fotball.
  • Om de spiller fotball fordi de har en lavere biologisk alder.
  • Eller om noe helt annet gjør at de både spiller fotball og har en lavere biologisk alder.

– Det kan være at personer som spiller fotball hele livet, også lever sunnere eller strever med færre helseproblemer. Det kan være årsaken til de resultatene, sier han.

Bojesen peker også på at det selvfølgelig praktisk er nesten umulig å utføre en studie der man over 50 år får en gruppe av menn til å spille fotball, mens man får en annen gruppe til å forholde seg inaktive.

Men det vil hvis alt annet holdes likt være slike forsøk som til slutt kan sementere den direkte foryngende effekten av å spille fotball eller drive med andre former for sport.

Forskere anerkjenner problematikk

Peter Krustrup og Marie von Ahnen Hagman anerkjenner problematikken omkring årsakssammenhenger.

De beskriver selv i den vitenskapelige artikkelen at telomerlengden også er relatert til faktorer som røyking, BMI, alkoholinntak, kosthold, sosioøkonomisk status og stressnivå. I studien kontrollerte forskerne bare for røyking og alkoholinntak.

For å imøtekomme spørsmålet om den direkte sammenhengen har forskerne planer om å gjennomføre en oppfølgende treningsstudie.

Her vil de sette eldre, utrente personer til å spille fotball 2 til 3 ganger i uken i tolv måneder for å undersøke om en kortere periode med regelmessig fotballtrening hos eldre kan ha en effekt på telomerlengden.

Vil også teste kvinner

Forskerne holder dessuten på å avslutte en lignende studie med 60–80 år gamle kvinner, da de har utvidet protokollen til også å teste kondisjon, hjertefunksjon, muskelstyrke og psykososial helse.

– I den kommende studien har vi muligheter for å undersøke korrelasjonen mellom telomerlengde og parametere som oksygenopptak, hjertehelse og selvoppfattet livskvalitet, noe som kan være interessant i tillegg til funnene hos menn, sier Marie von Ahnen Hagman.

Peter Krustrup understreker at selv om forsøksdeltakerne spilte fotball, kan mange andre idrettsgrener sikkert gjøre det samme for den biologiske alderen. Forskere har funnet lignende sammenhenger mellom telomerlengde og høyintensitetstrening og utholdenhetstrening i form av løping.

– Men fotball kan det at det både er utholdenhetstrening og intens intervalltrening samt styrketrening i en og samme sport. Det gir positive virkninger som man ikke finner i andre idrettsgrener, som bare inneholder én eller kanskje to av disse treningstypene, sier Krustrup.

Referanse:

Marie Hagman mfl: «Reduced telomere shortening in lifelong trained male football players compared to age-matchet inactive controls», Progress in Cardiovascular Diseases (2020), doi: 10.1016/j.pcad. 2020.05.009 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS