Farlig luft i byene

Hele 200 000 osloborgere puster inn farlig høye nivåer av svevestøv. Dette er mye høyere tall enn man tidligere har regnet med. I Trondheim er det også for mye luftforurensning. Snart kan du følge med på luftkvaliteten på mobilen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor ble det anslått at 80 000 av Oslos innbyggere ble utsatt for høye nivåer av svevestøv, men vi vet nå at vedfyring er farligere enn vi tidligere trodde, og tallene må derfor oppjusteres dramatisk.

Konsentrasjonene overstiger nasjonale mål, samtidig som flere og flere setter piggdekk på bilen igjen. Et nasjonalt nettsted som informerer om luftkvaliteten i de norske byene er under utvikling, og etterhvert kan vi få varlser på mobilen.

- Helsefarlig for veldig mange

- Hva som er sunt å puste inn av svevestøv ligger en del lavere enn hva de nasjonale målene tilsier. Lufta i Oslo er derfor helsefarlig for veldig mange personer nå, sier Sigurd Tremoen i Statens forurensningstilsyn til Dagsavisen.

Også i Trondheim er mange mennesker utsatt for helsefarlig luftforurensning. I 2001 ble mer enn 15 000 av byens innbygger utsatt for mer svevestøv enn grensen i nasjonalt mål. Dette tallet er sannsynligvis høyere i virkeligheten.

Beregningene av luftforurensningen i byene er gjort av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag for Statens forurensningstilsyn (SFT).

Kalde vinterdager verst

Verst er de kalde, tørre og stille vinterdagene, når piggdekkstøv blir virvlet opp av bilene, og hutrende mennesker fyrer godt i peisen. Tall fra SSB viser at vedfyringens bidrag til luftforurensing er høyere enn tidligere antatt, og dette er mye av bakgrunnen for at tallene øker så drastisk.

Det er satt et nasjonalt mål som tilsier hvor mye svevestøv det maksimalt bør være i lufta i 2010. De nye beregningene er gjort ut ifra dette målet. 200 000 av Oslos innbyggere ble altså i 2001 utsatt for en konsentrasjon av svevestøv som var høyere enn det nasjonale målet for 2010.

Etter at piggdekkavgiften ble fjernet, setter flere og flere piggdekkene tilbake på bilen i Oslo. I fjor vinter falt andelen piggfrie dekk i Oslo fra 79 til 68 prosent.

Støv, benzen og nitrogenoksid

Høye konsentrasjoner av svevestøv kan føre til for tidlig død hos spesielt utsatte grupper som eldre, syke og småbarn med luftveissykdommer.

Beregningene for 2001 viser også at i underkant av 30.000 mennesker ble utsatt for konsentrasjoner over nasjonalt mål for benzen. Tilsvarende tall for nitrogendioksid er 14.000. For disse stoffene er det veitrafikk som er hovedkilden. De nasjonale målene for disse stoffene skal også nåes innen 2010.

Høye konsentrasjoner av nitrogendioksid kan øke forekomsten av både akutte og kroniske luftveissykdommer på grunn av nedsatt lungefunksjon og økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner. Det er påvist sammenheng mellom benzeneksponering og forekomst av blodkreft (leukemi) og benmargskreft.

Varsel om luftkvalitet på mobilen

Sammen med SFT er Vegdirektoratet nå i ferd med å utvikle nye metoder for å spre informasjon om luftkvalitet via mobil, e-post eller Internett. Denne måneden er en del av Oslos innbyggere med på å teste ordningen. Dersom det blir målt eller beregnet høye konsentrasjoner av luftforurensning mottar de varsel som SMS-meldiger eller e-post.

På egne nettsider kan alle finne detaljert informasjon om luftkvaliteten i øyeblikket, i tillegg til varsel for de nærmeste dagene. Gjennom EU-prosjektet Air Pollution Network for Early warning and on-line information Exchange in Europa (APNEE) utarbeides en egen nasjonal informasjonsportal for luftkvalitet. Her kan du sjekke luftkvaliteten og forurensningsvarsel for de norske byene, og lese generelt om luftforurensning.

Lenker:

Nasjonal portal: www.luftkvalitet.info
Statens vegvesen: Overvåkning av luftkvalitet
SFT: Oslo-lufta fortsatt stort problem
Miljøverndepartementet: Nasjonale mål for luftkvalitet
Norsk institutt for luftforskning: Luftkvalitet i Oslo og Trondheim for 2001

Powered by Labrador CMS