Syklister trosser forurensningen i Beijing. (Foto: Jason Lee, Reuters, NTB scanpix)
Syklister trosser forurensningen i Beijing. (Foto: Jason Lee, Reuters, NTB scanpix)

Ni millioner døde som følge av forurensing i 2015

Minst ni millioner mennesker døde som følge av forurensning i 2015. Det er tre ganger så mange som aids, tuberkulose og malaria til sammen, ifølge ny rapport.

Rapporten er laget av en arbeidsgruppe nedsatt av The Lancet Commission on Pollution and Health, og består av bidragsytere fra både FN og Verdensbanken.

På verdensbasis dør det om lag 55 millioner mennesker hvert år. Forurenset luft, jord og arbeidsplasser er dødsårsaken i minst ett av seks tilfeller, ifølge rapporten publisert i legetidsskriftet The Lancet. Men tallet er trolig mye høyere ettersom det fortsatt er mye man ikke vet om konsekvensene av forurensning.

Flest mennesker dør som følge av forurensning i fattigere land som India, Tsjad og Madagaskar. I disse landene er forurensning årsaken til en firedel av alle dødsfall.

Også rikere land har en lang vei å gå når det kommer til å håndtere utfordringer knyttet til forurensning. USA og Japan er blant de ti landene der flest dør som følge av «moderne» forurensning som luftforurensning forårsaket av fossilt brensel og kjemisk forurensning.

Likevel mener forskerne at politisk vilje kan sette en stopper for det høye dødstallet.

– Forurensing er en av vår tids største utfordringer, sier Philip Landrigan, professor ved Icahn School of Medicine.

Powered by Labrador CMS