Biologen Adriana Sardi fant to stoffer i denne muslingen, som kan avsløre oljesøl fra skipstrafikk. (Foto: Guido og Philippe Poppe)

Denne muslingen avslører oljesøl og forurensning

Skipstrafikken i Brasil lager mye oljesøl i Paranaguábukta. En liten musling hjelper forskere med å overvåke forurensingen.

Når forskere skal følge med på forurensning i havet, bruker de forskjellige modeller. Disse forteller hvor forurenset havene er til enhver tid. Men modellene som blir brukt i tropiske strøk er ofte utviklet for tempererte og arktiske strøk.

– Det er behov for bedre forståelse av hvordan forurensning i subtropiske og tropiske strøk påvirker organismer som lever der, forteller Adriana Sardi. Hun er forsker ved UiT og har utviklet et verktøy for å overvåke nivået av forurensning av oljesøl i tropiske strøk. 

Forskeren ville nemlig vite når det er nødvendig å sette i gang tiltak for å beskytte økosystemet. For å finne frem til dette har hun tatt utgangspunkt i organismer som lever i Paranaguábukta i Brasil.

Bukta har et stort artsmangfold, utgjør et veldig produktivt økosystem og er økonomisk viktig for befolkningen som lever i området. Samtidig huser bukten landets tredje største havn, noe som gjør den spesielt utsatt fra diffuse og usporbare utslipp av olje fra skipstrafikk.

Organismene endrer seg

Forskeren brukte biomarkører fra organismer når hun skulle utvikle verktøyet. Biomarkører er stoffer man kan hente ut fra organismer og analysere for å finne ut hvilken tilstand de er i.

Adriana Sardi måtte bruke gassmaske på laboratoriet så hun ikke fikk i seg giftige gasser fra oljen i prøvene. (Foto: Privat)

Når en organisme utsettes for skadelige stoffer fra olje, kan det skje endringer i enkelte biomarkører. Det kan for eksempel bli mer eller mindre av en spesifikk biomarkør. Disse endringene kan Sardi måle, og organismen kan dermed fortelle henne noe om hvor mye olje den utsettes for.

Temperatur, salt, alder

Fullt så enkelt var det likevel ikke. Biomarkørene kan påvirkes av mange andre faktorer enn bare forurensning, blant annet temperatur, saltnivå, organismens alder og helse. Ikke nok med det, de kan også oppføre seg ulikt i ulike organismer.

Sardi jobbet derfor mye med å finne ut av hvordan biomarkørene oppførte seg vanligvis i organismene og om oppførselen endret seg når de ble utsatt for forurensning. Organismene fra Paranaguábukta ble testet grundig både på laboratoriet og i sitt naturlige habitat i selve bukten.

– Var det utfordrende å jobbe med biomarkører, som kan påvirkes av så mange ulike faktorer?

– Enhver forsker må forholde seg til at ulike faktorer vil påvirke målingene vi gjør. Noen av disse faktorene vet vi på forhånd, og andre vet vi ikke. Man prøver å finne den beste måten å håndtere dette på, sier Sardi.

Liten musling kan avsløre oljesøl

Biologens arbeid gav resultater. Sardi fant to stoffer i den lille muslingen Anomalocardia flexuosa. Disse viste seg å være svært gode biomarkører som avslører om muslingene har blitt utsatt for skadelig forurensning.

Muslingen kan dermed avsløre disse diffuse og usporbare oljeutslippene fra skipstrafikken. Forskeren mener dette kan bli et nyttig verktøy for myndighetene som nå har mulighet til å iverksette tiltak før økosystemet blir skadet.

Sardi har foreslått en ny modell for overvåking av oljesøl i tropiske og subtropiske strøk, som er tilpasset de forholdene som er der.

Referanse:

Adriana Sardi m.fl: Effects of an in situ diesel oil spill on oxidative stress in the clam Anomalocardia flexuosa. Environmental Pollution 2017. Sammendrag. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.07.040

Powered by Labrador CMS