Kameraet som ser vulkansk aktivitet

I 2010 ble ordet «askefast» del av dagligtalen. Det førte til et nytt samarbeid om et spesielt infrarødt kamera.

Det nye infrarøde kameraet hjelper myndigheter og forskere med å vurdere flysikkerheten i områder med aktive vulkaner.

Kameraet som oppdager vulkansk aktivitet, ble til etter at studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Prototypeverkstedet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Nicarnica Aviation hadde slått hodene sammen.

Kameraet kan gi informasjon om partikler i lufta, og om det kommer uforutsette utbrudd.

Testet i sommer

I sommer ble flere av kameraene testet på Island. Vulkanøya ble godt kjent for sine askeskyer i 2010, da akse fra vulkanen Eyjafjallajökull stoppet store deler av flytrafikken over Europa.

Under den ulmende vulkanske aktiviteten i år, var det også frykt for nye askeutbrudd.

Forskere på Island fulgte da aktiviteten nøye, blant annet med de nye infrarøde kameraene.

– Det er viktig for oss å overvåke asken i utbruddsskyen slik at vi kan simulere nøyaktig hvor asken kommer til å bevege seg og hvor den kommer til å falle ned.

– Vi er også interessert i helsepåvirkningene av aske og svoveldioksid, sier Melissa Anne Pfeffer, vulkanolog ved det islandske meteorologiske instituttet.

Bakgrunn:

Teknologien i kameraene har blitt utviklet av Nicarnica Aviation, et biselskap av Norsk institutt for luftforskning, som del av EUs forskningsprosjekt Futurevolc. Kamerahusene er designet av to studenter ved HiOA, med veiledning fra FFI.

Powered by Labrador CMS