Denne artikkelen er produsert og finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt - les mer.

Et koronamasseutbrudd 31. august 2012 ble fanget opp av tre ulike NASA-observatorier. Disse utbruddene kalles også solstormer og kan skape problemer for elektronisk utstyr på jorda.
Et koronamasseutbrudd 31. august 2012 ble fanget opp av tre ulike NASA-observatorier. Disse utbruddene kalles også solstormer og kan skape problemer for elektronisk utstyr på jorda.

Solstormer er en fare for Forsvaret

PODCAST: Kreftene som skaper nordlys kan også ødelegge infrastruktur for milliarder, også i Forsvaret. Forsker Tom Arild Blix forteller her at verden er dårlig forberedt på den neste stormen fra verdensrommet.

Blix arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutts avdeling for forsvarssystemer. I en ny rapport tar han for seg romværs betydning for Forsvaret. I denne podkasten kan du høre mer om funnene hans.

Blix nevner blant annet den lenge graderte solstormhendelsen i det amerikanske forsvaret. I 1972, under Vietnamkrigen, skjedde det noe spesielt.

– Amerikanerne hadde lagt ut store minefelt utenfor kysten av Vietnam. Det skulle hindre forsyninger til motparten. Den 2. august var det et utbrudd på sola. Et par dager senere ble store deler av disse minefeltene detonert, uten noen forklaring. Dette var magnetminer. De var derfor satt til å detonere ved magnetiske variasjoner. Utbruddet fra sola var så sterkt at det skapte store magnetiske pulsasjoner. De trigget minene til å gå av. Det ble rapportert om rundt 4000 miner som detonerte på denne måten.

– Slike eksempler viser at romvær spiller en betydelig rolle også for Forsvaret, sier Tom Arild Blix.

Både samband, navigasjon og strømforsyning kan rammes. Det som skjedde i juli 2012, kunne ha gitt både forsvar og sivilsamfunn store problemer. Da ble en plasmasky med tilhørende magnetfelt slynget ut i rommet.

Fenomenet kalles koronamasseutbrudd, Coronal Mass Ejection (CME). Store mengder ladde partikler har truffet jorda. Følgen kunne ha blitt skader og omfattende forstyrrelser i planetens infrastruktur. Men solstormen bommet med et par dager: Jorda var utenfor skuddlinjen da fenomenet inntraff.

Solstormer er ikke som andre stormer: De kan verken sees eller høres. Likevel kan de gi samme typer skader på strømnett og elektronikk som under et kraftig tordenvær, men uten at vi merker noen ting før utstyret er ødelagt.

Lytt til podkasten og lær mer om de militære truslene som vår egen stjerne representerer:

Powered by Labrador CMS