Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt tusen slike finnes på bunnen i et avgrenset område i Mjøsa. Alle ble skutt ut fra land, sør for Skreia.
Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt tusen slike finnes på bunnen i et avgrenset område i Mjøsa. Alle ble skutt ut fra land, sør for Skreia.

Forsvaret: Mye mer ammunisjon enn tidligere antatt er dumpet i Mjøsa – missilene står tett i tett

Forsvarets forskningsinstitutt har påvist betydelig større mengder dumpet ammunisjon i Mjøsa enn tidligere antatt. Et område på bunnen av innsjøen er dekket av rundt tusen missiler.

FFI har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika.

Det har vært dumpet ammunisjon fra Raufoss og Forsvaret i Mjøsa fra 1940 og fram til 1970.

Tidligere er det sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen.

– Samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være ti til tjue ganger så mye. Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Denne trafikken foregikk over mange år. Funnene våre bygger opp under inntrykket at mengden er langt over det som er blitt sagt, sier sjefforsker Arnt Johnsen ved FFI.

Missiler står tett i tett

I tillegg er et område av bunnen dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler, opplyser Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en pressemelding.

Raufoss Ammunisjonsfabrikker prøveskjøt luft-til-luft-missilet Sidewinder i en årrekke fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten.

De tre meter lange rakettene landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytingsrampen. Rundt tusen slike sank ned på 3-400 meters dyp i et konsentrert område.

Ifølge FFI står de fremdeles tett i tett og er godt synlige på bildene som instituttets undervannsfarkost fanget opp under sitt tokt i fjor høst.

– Vi er rimelig trygge på at disse missilene utgjør liten miljørisiko. Det er trolig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør, sier forskerne, som la fram sine foreløpige funn under arrangementet Ocean Week på Gjøvik torsdag.

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone.
Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone.

Drikkevann for fem kommuner

I Totenvika hadde ammunisjonsfabrikken egne båter for dumping. FFI skriver at ammunisjonen kan inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kopper. Forskerne understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon.

– Det viktigste blir nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier Johnsen.

FFI opplyser at de foreløpig ikke har funnet konkret dokumentasjon på typer ammunisjon, mengder og dumpeplasser.

Miljødirektoratet har gitt forsvarssektoren pålegg om å kartlegge utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa. Den store innsjøen er drikkevann for fem kommuner og har elleve drikkevannsuttak.

FFI vil i høst legge fram en fullstendig rapport fra sine undersøkelser.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS