Marianne Olsen gratuleres av styreleder Morten Jartun i Miljøringen.  (Foto: Mari Sunde, Miljøringen)
Marianne Olsen gratuleres av styreleder Morten Jartun i Miljøringen. (Foto: Mari Sunde, Miljøringen)

Marianne Olsen tildelt Miljøringenprisen

Marianne Olsen, forskningsleder i NIVA, er tildelt Miljøringenprisen 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte.

Olsen ble av styret innstilt til å motta prisen med følgende begrunnelse:

«Marianne har bidratt til et kunnskapsløft innenfor marin forurensning og engasjert seg med entusiasme innenfor industri, forvaltning og forskning i flere år. Hun har vært svært sentral i utarbeiding av miljørisikovurderinger, konsekvensutredninger og livsløpsanalyser blant annet i sammenheng med akutt forurensning fra både offshore og landbasert aktivitet. Den senere tid har hun også vært svært sentral i forskningsutviklingen innenfor mikroplast.»

«Marianne er en faglig dyktig biolog, leder og motivator og har vært aktiv i involvering av interessenter og kommunikasjon både til det faglige miljøet og til øvrig publikum. Marianne får glimrende skussmål fra sine oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger. Miljøringen er stolt av å kunne tildele Marianne Olsen Miljøringenprisen for 2017. Det er høyst fortjent.»

Powered by Labrador CMS