Bjørn Olsen, her asammen med Vigdis Moe Skarstein, sa opp sin stilling som rektor ved Nord universitet fredag 18. januar. (Foto: Helene Mariussen / Universitetsavisa)

Derfor gikk Nord-rektor Olsen av på dagen

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

– Nord universitet har slitt tungt gjennom sitt treårige liv som universitet. Allerede før det nydannede universitetet så dagens lys, varslet kontrollorganet Nokut at man kom til å følge svært godt med på hvordan den vitenskapelige kvaliteten innen forskning og utdanning utviklet seg.

November 2015, to måneder før Nord universitet var formelt konstituert, meldte Universitetsavisa for første gang om Nokuts utfordringer.

I desember 2016 forelå Nokuts første rapport om Nord universitet. Her kom det fram at man ville gi Nord tid til å omstille seg.

For kort tid siden toppet situasjonen seg ved at minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, inviterte seg til Nords styremøte på Stjørdal.

– Jeg oppfatter at de forstår alvoret, sa Nybø til Universitetsavisa dagen før møtet.

Under møtet kom det blant annet fram at også næringslivet i området Nord dekker er urolig for universitetets framtid.

Gikk en uke etter

Dette møtet ble holdt fredag 11. januar. Nøyaktig én uke etter varslet rektoren at han går av.

– Nord universitet har siden etableringen stått i store endringer og omstillinger, og selv om dette har vært tre krevende år for meg som rektor, er jeg svært takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i denne viktige perioden med å bygge det nye Nord universitet, skriver Olsen selv i pressemeldingen hvor han bekjentgjør sin avgang.

Olsen framholder at han selv tok beslutningen.

– Jeg har kommet fram til at jeg nå trer til side, og overlater roret til en ny leder som kan føre prosessen videre.

– Hans beslutning

Dette bekreftes av Nords styreleder Vigdis Moe Skarstein.

– Det er hans beslutning. Styret har tatt dette til etterretning og takket ham for innsatsen. Vi har satt inn Hanne Solheim Hansen som fungerende rektor, men vil umiddelbart gå ut for å finne en fast i rollen, sier Skarstein til Universitetsavisa.

– Hvordan vil dette påvirke prosessen Nord befinner seg i, med å kvalitetssikre universitet?

– Vi har konstituert en meget dyktig prorektor som har vært tett på denne prosessen. Styret har stor tillit til at hun kan ta disse problemstillingene videre framover, og at det vil gå utmerket, er Skarsteins knappe kommentar.

Nybø: – Forholder meg til styret

På spørsmål om statsråd Nybø ser noen sammenheng mellom at hun tok initiativ til å delta på Nords styremøte forrige fredag og Olsens avgang som rektor dennee fredagen, svarer hun slik:

– Jeg forholder meg til universitetsstyret i denne saken. Da jeg tok beslutningen om å forlenge det nåværende styrets mandatperiode med to år, var det ut fra at det er det beste for Nord i den utfordrende fasen universitetet fortsatt er inne i. Jeg følger opp Nord universitet videre, og skal til Bodø om en ukes tid. At dette skjer nå, oppfatter jeg som en uavhengig hendelse, sier Nybø til Universitetsavisa.

– Kommer avgangen hans overaskende på deg?

– Det er ingen tvil om at Nord har vært gjennom en tøff og krevende prosess. Jeg registrerer at han gir uttrykk for behov for å tilbringe mer tid med familien og slippe å jobbe døgnet rundt, sier Nybø.

– Slitsom og belastende kritikk

Presset mot Nord, som foranlediget Olsens avgang, har møtt til dels sterke reaksjoner blant ansatte ved universitetet. En av dem er professor Hilde Gunn Slottemo, som i en ytring gir klar uttrykk for at hun oppfatter presset som utidig.

I innlegget skriver hun blant annet:

«Nord universitet har de siste ukene opplevd sterk kritikk, både fra statsråd Nybø, Nokut, media og «mannen i gata». Jeg må innrømme at denne kritikken har vært slitsom og belastende for meg og mange av mine kollegaer. Særlig tungt er det når den er uriktig, som for eksempel påstandene om at vår studiekvalitet er for dårlig eller at studentene ikke er fornøyde.»

Hanne Solheim Olsen konstituert

I pressemeldingen får Olsen ros for jobben han har gjort som rektor.

«Styret er innforstått med Bjørn Olsens beslutning, og ser fram til fortsatt å kunne nyte godt av hans kunnskaper og arbeidskapasitet når han nå går tilbake til jobben som professor ved Handelshøgskolen ved universitetet, som han har hatt permisjon fra for å bekle stillingen som rektor.

Styret anerkjenner den betydelige innsats som Bjørn Olsen har lagt ned i en svært krevende oppstartsfase for Nord universitet og er takknemlig for hans bidrag med å samle og forme et nytt universitet, og det grunnlag organisasjonen under hans ledelse har lagt for å kunne bygge en institusjon som skal spille en viktig rolle innen forskning og utdanning både nasjonalt og regionalt i mange år fremover.»

Arbeidet med å finne etter en etterfølger for Bjørn Olsen er satt i gang. Inn til videre er konstituert prorektor Hanne Solheim Hansen konstituert som rektor.

Denne saken ble først publisert i Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS