Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet er ikke overrasket over at NOKUT mener universitetet hans har store utfordringer. (Foto: Nord universitet)

Kan miste statusen som universitet

Ett år etter at Nord universitet ble etablert, sliter de med å oppfylle kriteriene for å kunne kalle seg et universitet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) følger det nye universitetet med argusøyne.

De har nå lagt fram en rapport som viser at universitetet har utfordringer med å tilfredsstille kravene som Kunnskapsdepartementet stiller.

NOKUT har gitt dem ett år til å omstille seg. I 2018 vil det bli ført tilsyn med universitetets kvalitetsarbeid. Deretter blir det vurdert om Nord universitetet fortsatt skal få lov til å kalle seg universitet.

Fusjon forsterket problemet

Nord universitet består av tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.

Studiestedene er spredt over store deler av Trøndelag og Nordland, fra Stjørdal til Vesterålen.

Universitetet i Nordland lå allerede lavt på vitenskapelig produksjon. Etter fusjonen med høgskolene ble problemet forsterket.

Kritisk for den akademiske kompetansen

Det er ikke så rent lite NOKUT ber om.

Til khrono.no sier NOKUT-direktør Terje Mørland at Nord universitet har en omfattende studieportefølje, trolig med en god del overlapping. For noen av fagområdene, på fakultetsnivå og på studiestedene, er det kritisk lave tall for akademisk kompetanse.

Nettopp på grunn av at det er så mange høgskoler i denne fusjonen, har NOKUT fulgt ekstra godt med på det nye universitetet.

For å øke kompetansen til universitetsnivå må det bygges en felles universitetsidentitet- og kultur, mener NOKUT.

Det mest sentrale som må gjøres, og som universitetet allerede er i gang med, er å:

  • Ta en gjennomgang og samordning av studieporteføljen
  • Gjøre en vurdering og differensiering av studiestedene
  • Innføre et nytt kvalitetssystem
  • Sette i gang kompetanseutvikling og rekruttering av fagpersoner med høy kompetanse

Rektor er enig med NOKUT

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet sier i en pressemelding at han er tilfreds med at NOKUT og Nord universitet i stor grad har sammenfallende syn på de viktigste utviklingsområdene.

– Prosessen med NOKUT har vært nyttig og lærerik, og anbefalingene i rapporten er i stor grad sammenfallende med de utviklingsprosessene som er under oppstart eller allerede i gang, sier Bjørn Olsen.

– Vi er tilfreds med at NOKUT har tillit til de prosessene Nord universitet har iverksatt, og at de oppfattes som relevante. Nord universitet får nå tid og arbeidsro til å videreutvikle institusjonen i årene fremover, før det gjennomføres en revisjon av institusjonens kvalitetsarbeid i 2018.

Bjørn Olsen sier til Avisa Nordland at rapporten fra NOKUT ikke kommer som noen overraskelse.

– Nei, det gir ikke noen større grunn til bekymring enn tidligere, og dette var ting vi visste om fra før, sier han.

Powered by Labrador CMS