Høgskolen i Oslo Akershus vil gjerne ha flere med på eiersiden i nettavisen Khrono. De fremmøtte var villige til å snakke om det, men ingen ville love noe konkret. (Foto: Eivind Nicolai Lauritsen)

Vil ha spleiselag for å lage avis for hele kunnskaps-Norge

Onsdag inviterte Høgskolen i Oslo og Akershus landets universiteter og høgskoler til å bli medeiere i nettavisa Khrono. De fleste var positive, men ingen ville love å spytte inn penger før detaljene er avklart.

– Mitt mål og min ambisjon er at Khrono skal bli en meningsbærende avis. Det Vårt Land er for kristenfolket og Dagens Næringsliv er for næringsfolket, det håper jeg at Khrono skal kunne bli for akademia og kunnskapssektoren, sa Tove Lie, redaktør i nettavisa Khrono til en samling av representanter for store deler av høgskole- og universitets-Norge.

Onsdag var de invitert til Høgskolen i Oslo og Akershus for å se på muligheten til å inngå et samarbeid om nettavisa Khrono. Khrono er en uavhengig nettavis som er eid av HiOA. De skriver hovedsakelig om forskningspolitikk og det som foregår ved landets institusjoner for høyere utdanning. 

Vil dekke hele Norge

Siden oppstarten i 2013 har Khrono hatt som mål å dekke det som foregikk på HiOA, men i 2016 løftet de ambisjonene.

Da slo de fast at de ville være en nettavis for hele den norske kunnskapssektoren. Det krever ressurser og fysisk nærhet til det som foregår utenfor Oslo.

Ifølge Curt Rice, rektor ved HiOA, er det ingen tvil om at både høgskolens og hans egen synlighet hadde blitt sterkt påvirket av at Khrono hadde kontor i samme bygg. Dette mente han også de andre undervisningsinstitusjonene kunne nyte godt av, dersom de var villig til å inngå et samarbeid.

– Det er ikke aktuelt for oss å betale for at Khrono skal ha et lokalkontor i Tromsø, sa Rice.

Er positive, men vil ikke love noe

Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, mener forsknings- og utdanningssektoren trenger sin egen, nasjonale avis. Han vil gjerne at Khrono skal bli den avisen. (Foto: Eivind Nicolai Lauritsen)

De fremmøtte representerte universiteter og høgskoler fra hele landet. De fleste av dem som tok ordet, tok seg tid til å rose Khrono som en viktig stemme som allerede ble hørt langt utenfor Oslo.  

– For oss ser det ut som om Khrono allerede har tatt posisjonen som en meningsbærende avis for hele landet. Det er imponerende å se hva de har fått til på fem år. Det er det ingen andre som har gjort, sier Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

Ingen var villig til å love midler til et eventuelt samarbeid, men de aller fleste stilte seg positive og ville ha mer informasjon om hvordan et slikt samarbeid skulle bli organisert.

– Vi stiller oss åpne for dette, og kan godt støtte opp under en utredning. Men til slutt handler alt om budsjett og penger, sa Berit Rokne, rektor ved Høgskulen i Vestlandet.

– Er det nødvendig?

Fanny Duckert, professor ved Universitetet i Oslo, mente det var for tidlig å diskutere formen på samarbeidet, før det hadde blitt enige om hva en slik nasjonal avis skulle gjøre.

– Jeg stusser litt over at diskusjonen primært handler om slags organisering vi skal ha. Det bør komme senere. Det vi må diskutere, er hvilken funksjon en slik avis bør ha, og om den i det hele tatt er nødvendig, sa Duckert.

Hun pekte på at Morgenbladet allerede dekket den nasjonale kunnskapssektoren. Hun poengterte også at det var fare utdanningsinstitusjonenes egne aviser ville lide dersom de flyttet ressurser over til en felles Khrono-redaksjon.

Både Fanny Duckert og kommunikasjonssjef Christian Fossen ved NTNU, gjorde et poeng ut av at universitetene allerede hadde uavhengige universitetsaviser, som oppfylte noe av den rollen Khrono nå ønsker å ta. 

Også Høgskulen i Volda ville vite mer om hvordan samarbeidet skulle utformes, og hvor mye det ville koste hver enkelt deltaker å ta del.

– Vi må spørre oss selv hva vi Volda får igjen for å være med på noe sånt. Vi har tross alt begrensede ressurser, som det blir stadig færre av, sa Ola Teige, avdelingsleder for samfunnskontakt ved Høgskulen i Volda.  

Vil ikke vente på utredning

Etter en time med diskusjon, ble det enighet om at samarbeidet skulle utforskes videre. Målet er at det skal tas konkrete steg mot et videre samarbeid i løpet av dette året. Noen av de fremmøtte ville helst at det skulle bli gjort en lengre utredning av hva et slikt samarbeid kunne føre til, før de gikk videre.

- Vi foreslår å utrede dette for å se hva vi kan få til gjennom en slik avis, og hva som er fordeler og ulempene ved de foreslåtte organisasjonsmodellene, sa Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. 

Redaktør Tove Lie mente dette kunne ta for lang tid.

– Det er ikke nødvendig at alle rundt bordet sier seg enig i et samarbeid. Vi kan begynne å samarbeide med noen og så bygge videre. Hvis vi skal utrede, kommer det til å ta tid, sa Lie.

Hun fikk støtte av Asbjørn Ivar Bartnes, kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Tromsø og styremedlem i Khrono.

–Vi i Tromsø er utålmodige etter å komme i gang, og vil gjerne starte på det konkrete arbeidet med å få i gang et samarbeid, sa Bartnes. 

Skal ikke kutte i Khrono, selv om de ikke får flere eiere

Selv om det er HiOA som har tatt initiativ til å invitere de andre universitetene og høgskolene til å bli medeiere av Khrono, er det ikke snakk om å gjøre kutt i nettavisa dersom ingen andre er interesserte.

– Vi gir Khrono 4,5 millioner hvert år og det er det sterk støtte i styret for å fortsette med det, sa rektor Curt Rice til forskning.no.

Han er likevel tydelig på at ambisjonene om å bli ei nettavis for hele landet er avhengig av at de andre trår til.

– Det er helt åpenbart at styret vårt ikke vil finansiere et Khrono-kontor i Bergen eller Trondheim. Det er et rent ressursspørsmål, sa Rice.

Powered by Labrador CMS