Varsler evaluering av Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet varsler en samlet gjennomgang av Norges forskningsråd i løpet av neste stortingsperiode. Samtidig skal nye regionale fond gi fylkespolitikerne sans for forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forskningsmeldingen “Klima for forskning” varsler regjeringen en gjennomgang av Norges forskningsråd i løpet av neste stortingsperiode. Siste evaluering forelå i 2001. Forskningsrådet kanaliserer 25 prosent av den offentlige pengestrømmen til forskning her til lands.

Forskningsrådet har vært utsatt for kritikk, blant annet for ressursbruk. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland vil imidlertid ikke peke på konkrete sider ved Forskningsrådets virksomhet som bakgrunn for ønsket om gjennomgang.

- Det er klokt å ha en evaluering med jevne mellomrom. Det er det mange grunner til, ikke nødvendigvis at vi er misfornøyd, sier Aasland til forskning.no.

I statsbudsjettet for 2009 er det satt av seks milliarder til regionale forskningsfond, der avkastningen skal brukes til å finansiere forskning regionalt. Disse skal begynne å dele ut penger i 2010.

Avkastningen er beregnet å gi drøye 200 millioner kroner til fordeling i fem til sju nyopprettede forskningsregioner. Aasland medgir at dette fordelt på hver region ikke blir store beløp, sammenlignet med de totale FoU-bevilgningene. Hun legger likevel vekt på at regionene nå får en sterkere forskningspolitisk rolle.

- Dette er en god begynnelse på en tnekning som ansvarliggjør politikerne og andre på regionalt nivå, sier hun.

De 19 fylkeskommunene må selv finne løsninger på hvem som skal samarbeide. Det skal utarbeides FoU-strategier for hvert fylke i samarbeid med universiteter og høyskoler i regionene.

Aasland sier at disse vil ta utgangspunkt i regionale utfordringer, men at forskningen ikke nødvendigvis skal skje i regionen.

Powered by Labrador CMS