Etter utredning konstaterer instituttets etiske komite at det ikke fins noen grunn til å anse den vitenskapelige publikasjonen som uredelig forskning. (Foto: Karolinska institutet)

Ole Petter Ottersen frikjent for mistanke om forskningsfusk

Rektoren ved Karolinska Institutet er frikjent fra mistanke om uredelighet i forskningen, skriver KI i en pressemelding.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Karolinska Institutet er frikjent fra mistanke om uredelighet i forskningen, skriver KI i en pressemelding.

Den 19. juli ble Ottersen anmeldt for uredelighet i forskningen. Anmeldelsen ble innlevert straks etter Rektorbeslutningen i forbindelse med Macchiariniaffæren, der syv forskere ble felt for uredelighet i forskningen, skriver Universitetsavisa.

Anmeldelsen gjaldt en forskningsartikkel som var publisert i Journal of Neuroscience i 1999, hvor Ottersen var en av flere medforfattere. Hovedforfatteren var virksom ved Pasteur-instituttet i Paris, og det er instituttet som har gransket artikkelen og konkludert med frikjennelse. Granskingen gjaldt et eksperiment som det ble stilt spørsmål ved.

Siden forskningen ikke er utført på KI, og Ottersen ikke var en hovedforfatter, måtte KI be om hjelp fra det franske instituttet for å få klargjort hvor vidt det var snakk om uredelighet eller ikke, skriver KI i pressemeldingen.

Etter utredning konstaterer instituttets etiske komite at det ikke fins noen grunn til å anse den vitenskapelige publikasjonen som uredelig forskning.

- Ikke hyggelig

Det var en preget KI-rektor som svarte på Universitetsavisas spørsmål om saken i sommer.

- Nei, dette er ikke hyggelig. Det jeg kan gjøre er å ta rede på saken, finne ut om noe uetisk har forekommet, samt hvem som eventuelt er ansvarlig, sa Ottersen i sommer.

Ottersen forklarte at studien som ble anmeldt, var et samarbeidsprosjekt mellom fire ulike laboratorier, deriblant Ottersens eget. Artikkelen omhandler en spesifikk reseptor i hjernen (acetylkolinreseptor), og inneholder et bilde som man mistenkte var blitt duplisert misvisende tre ganger. Men instituttets etikkomite konkluderer altså med at intet mistenkelig er funnet.

Les om rapporten her.

Powered by Labrador CMS